WESPRZYJ SPORT PARAOLIMPIJSKI – PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

WYSTARCZY, ŻE W FORMULARZU PIT ZA 2013 ROK

PODASZ DANE NASZEJ GRUPY OPP

„SPORT PARAOLIMPIJSKI”

NUMER KRS: 0000338389

CEL SZCZEGÓŁOWY: 10165 – Grupa OPP – Sport Paraolimpijski

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie w deklaracji PIT za 2013 zgody r. na przetwarzanie danych osobowych.

Sport jest jedną z najlepszych dróg, która pozwala osobie z niepełnosprawnością  wrócić do normalnego życia.

W nowej sytuacji życiowej człowiek szuka sensu. Szuka motywacji… Sukcesu…  I musi na nowo się odnaleźć.

Poznaje swoje ograniczenia i odkrywa możliwości. Tak naprawdę uczy się siebie na nowo…

Dzięki treningowi sportowemu, dzięki pasji, którą staje się sport,

zaczyna pokonywać swoje własne słabości, łamie stereotyp osoby niepełnosprawnej

i – poznając swoje mocne strony – staje się silniejszy.

Sport pomaga wyznaczać nowe granice możliwości, o których nie mieliśmy pojęcia

 i znacznie przyspiesza powrót do normalności.

Powrót do prawdziwego życia…

Rywalizacja jest dodatkowym bodźcem motywującym do treningu, do zmiany sposobu życia,

do otwarcia się na innych ludzi i pełnej integracji z osobami pełnosprawnymi.

Zacierają się bariery i znikają ograniczenia, które do tej pory wydawały się nie do pokonania.

Wzrasta samoocena i wiara we własne możliwości.

Potrafimy czerpać znowu radość z życia.

Odkrywamy przyjemności i zaczyna się nasze pozytywne myślenie o nas samych…

Dokonuje się nasza rehabilitacja, nie tylko w zakresie ruchowym, ale także społecznym i zawodowym.

Cel został osiągnięty.

 

 

 

Najwybitniejsi sportowcy z niepełnosprawnością – za nami I etap plebiscytu

W drodze głosowania internetowego wyłoniono 40 paraolimpijczyków. Z tego grona, w II etapie plebiscytu, 10 zwycięzców wyłoni kapituła złożona z przedstawicieli świata sportu, dziennikarzy sportowych oraz osób aktywnie działających na rzecz sportowców z niepełnosprawnością. Nazwiska najwybitniejszych paraolimpijczyków zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 4 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim POKL w Warszawie.

Pełną listę paraolimpijczyków wybranych w I etapie plebiscytu można odnaleźć na stronie Fundacji Sedeka, która, podejmując działania dedykowane sportowcom z niepełnosprawnością, zwraca uwagę na istotną rolę sportu w powrocie do sprawności fizycznej i aktywnego życia społecznego.

Plebiscyt wspierają: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start“, Polski Komitet Paraolimpijski, Akademie Wychowania Fizycznego oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowych informacji udzieli:

Katarzyna Siedlik

Tel. 22 486 96 42

Tel. kom. 882 046 786

e-mail: k.siedlik@dzieciom.pl

Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – rekrutacja osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii zaprasza do udziału w projekcie osoby:

  • w wieku 15-64 lata;
  • zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego;
  • wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy;
  • bezrobotne, nieaktywne zawodowo w tym m.in. uczestniczące w WTZ lub ŚDS;
  • posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub o lekkim stopieniu niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu bądź tożsame obowiązujące.

 

Oferta obejmuje indywidualne wsparcie trenera pracy, w tym:

  • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy);
  • stworzenie profilu zawodowego i predyspozycji do wykonywania określonych zadań w miejscu pracy;
  • wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy – trener – pracodawca), szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą i pracownikami, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:

Biuro projektu: Warszawa, ul. Białostocka 4, pn-pt w godz.8:00-18:00,

tel. do biura: 798693033

tel. do Trenera Pracy: 508752736

mail: a.michalczuk@mazowieckie.pfon.org

oraz na stronie projektu:

www.trenerpracy.eu

OGŁOSZENIE

KRYTERIA

Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Biegowym

Zachęcamy do udziału w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Biegowym, które odbędą się 1 lutego br. na lotnisku w Aleksandrowicach w Bielsku-Białej. Po 18 latach przerwy wydarzenie to postanowiło reaktywować Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start w Bielsku Białej.

Narciarstwo biegowe cieszy się roznęcą popularnością, tymczasem w kadra narodowa liczy tylko 4 osoby – ze słynną Katarzyną Rogowiec na czele. Efektywna promocja tego sportu wśród niepełnosprawnych z pewnością pozwoli wyłowić osoby szczególnie utalentowane – kandydatów na przyszłych mistrzów Polski i mistrzów olimpijskich.

Organizator może zapewnić niezbędny sprzęt zawodnikowi, ale tylko w wypadku gdy zostanie wcześniej poinformowany o takiej potrzebie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem mistrzostw, a w razie pytań – kontakt mailowy: starbielsko@tlen.pl .

PROGRAM MISTRZOSTW

REGULAMIN