Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – rekrutacja osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii zaprasza do udziału w projekcie osoby:

  • w wieku 15-64 lata;
  • zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego;
  • wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy;
  • bezrobotne, nieaktywne zawodowo w tym m.in. uczestniczące w WTZ lub ŚDS;
  • posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub o lekkim stopieniu niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu bądź tożsame obowiązujące.

 

Oferta obejmuje indywidualne wsparcie trenera pracy, w tym:

  • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy);
  • stworzenie profilu zawodowego i predyspozycji do wykonywania określonych zadań w miejscu pracy;
  • wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy – trener – pracodawca), szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą i pracownikami, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:

Biuro projektu: Warszawa, ul. Białostocka 4, pn-pt w godz.8:00-18:00,

tel. do biura: 798693033

tel. do Trenera Pracy: 508752736

mail: a.michalczuk@mazowieckie.pfon.org

oraz na stronie projektu:

www.trenerpracy.eu

OGŁOSZENIE

KRYTERIA