WESPRZYJ SPORT PARAOLIMPIJSKI – PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

WYSTARCZY, ŻE W FORMULARZU PIT ZA 2013 ROK

PODASZ DANE NASZEJ GRUPY OPP

„SPORT PARAOLIMPIJSKI”

NUMER KRS: 0000338389

CEL SZCZEGÓŁOWY: 10165 – Grupa OPP – Sport Paraolimpijski

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie w deklaracji PIT za 2013 zgody r. na przetwarzanie danych osobowych.

Sport jest jedną z najlepszych dróg, która pozwala osobie z niepełnosprawnością  wrócić do normalnego życia.

W nowej sytuacji życiowej człowiek szuka sensu. Szuka motywacji… Sukcesu…  I musi na nowo się odnaleźć.

Poznaje swoje ograniczenia i odkrywa możliwości. Tak naprawdę uczy się siebie na nowo…

Dzięki treningowi sportowemu, dzięki pasji, którą staje się sport,

zaczyna pokonywać swoje własne słabości, łamie stereotyp osoby niepełnosprawnej

i – poznając swoje mocne strony – staje się silniejszy.

Sport pomaga wyznaczać nowe granice możliwości, o których nie mieliśmy pojęcia

 i znacznie przyspiesza powrót do normalności.

Powrót do prawdziwego życia…

Rywalizacja jest dodatkowym bodźcem motywującym do treningu, do zmiany sposobu życia,

do otwarcia się na innych ludzi i pełnej integracji z osobami pełnosprawnymi.

Zacierają się bariery i znikają ograniczenia, które do tej pory wydawały się nie do pokonania.

Wzrasta samoocena i wiara we własne możliwości.

Potrafimy czerpać znowu radość z życia.

Odkrywamy przyjemności i zaczyna się nasze pozytywne myślenie o nas samych…

Dokonuje się nasza rehabilitacja, nie tylko w zakresie ruchowym, ale także społecznym i zawodowym.

Cel został osiągnięty.