Na start – zajęcia w sekcjach sportowych

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ogłasza nabór uczestników/czek do projektu:

„Na start – zajęcia w sekcjach sportowych” współfinansowanego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Zajęcia sekcji odbywać się będą średnio dwa razy w tygodniu do końca marca 2019 roku (z przerwami, np. świątecznymi) na terenie całego kraju.

Pamiętajcie, sport to najlepsza forma rehabilitacji.

Aby przystąpić do projektu prosimy przekazać do PZSN Start:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne,

– wypełnioną dokumentację rekrutacyjną (załącznik nr 1, załącznik nr 2) i dostarczyć oryginały do siedziby Projektodawcy,

Warunek:  Uczestnik/-czka nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych ze środków PFRON projektów.

Przed wysłaniem dokumentacji rekrutacyjnej należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Z dopiskiem: Sekcje sportowe

O zakwalifikowaniu się do projektu każda z osób zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja.sekcje@pzsnstart.eu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik 3 – Karta rekrutacyjna

Załącznik 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *