Adam Andrzej Fijałkowski

Adam Andrzej Fijałkowski

30-12-2015

Dyscyplina: narciarstwo klasyczne

Klub Sportowy: Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

Trener: Bogumił BujaK

Osiągnięcia:

  • 2. miejsce w kat. B2 w Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w Narciarstwie Klasycznym, Wisła-Kubalanska 2015,
  • 3. miejsce w kat. B2 w Mistrzostwach Polski Niewidomych i Słabowidzących, Jakuszyce 2015.