Klauzula Informacyjna

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start”: 1. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski […]

W dniach 16-28.08.2019 roku w miejscowości Darłówko odbył się obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych. Podczas obozu zrealizowano zajęcia lekkoatletyczne, pływackie, gry i zabawy sportowe w wodzie i na lądzie oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Obóz był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PFRON  

W dniach 7-17.08.2019 w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle odbył się obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych. Głównym punktem programu obozu były zajęcia tańca na wózkach ale odbyły się również zajęcia pływackie i ogólnorozwojowe. Obóz był dofinansowany ze środków PFRON oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki

W dniach 8-18 oraz 18-28 lipca br w miejscowości Piaski k/ Rucianego-Nidy odbyły się dwa obozy sportowe dla osób niepełnosprawnych. Ich program obejmował zajęcia w wodzie, kolarskie, ogólnorozwojowe i szachowe. Obozy były dofinansowane ze środków PFRON oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.