Ogłoszenie o pracę: Specjalista ds. projektów i promocji

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” poszukuje poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. projektów i promocji

Do obowiązków kandydata/tki należeć będzie:

Informowanie o bieżącej działalności PZSN Strat oraz upowszechnianie informacji o organizowanych wydarzeniach,

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z mediami oraz publikowanie informacji o działalności PZSN Start,

Koordynacja działań prowadzonych w social mediach,

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze sponsorami oraz ich obsługa

Realizacja bieżących projektów współfinansowanych ze środków publicznych m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, PFRON,

Przygotowanie i obsługa dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,

Przygotowywanie sprawozdań okresowych,

Monitoring, koordynacja działań i wskaźników

Współpraca kontrahentami, współpracownikami oraz ogólna dbałość o dobry wizerunek biura i firmy,

Monitorowanie złożonych wniosków i prowadzenie korespondencji z instytucjami finansującymi,

Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi.

NASZE OCZEKIWANIA:

wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, marketing, PR),

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,

dobra znajomość obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office,

doświadczenie na podobnym stanowisku,

prawo jazdy kat. B

znajomość tematyki związanej ze sportem – bardzo pomocna,

umiejętność organizacji pracy i samodzielność,

odpowiedzialność, operatywność, dokładność, systematyczność i zaangażowanie,

Mile widziane doświadczenie w pracy w PZS, stowarzyszeniu, fundacji.

Najważniejsze kompetencje zawodowe

umiejętności komunikacyjne

umiejętności analityczne

umiejętność pracy w zespole

wiedza z zakresu PR i marketingu

kreatywność

OFERUJEMY:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub samozatrudnienie;

Preferowana dyspozycyjność od 1 października.

Termin składania aplikacji: do 20 września 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji na adres: biuro@pzsnstart.eu

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Poszukujemy psychologa sportu do pracy z kadrami narodowymi

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” POSZUKUJE KANDYDATA/KANDYDATKI NA STANOWISKO:

Psychologa sportu do pracy z kadrami narodowymi.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wzbudzenie motywacji u sportowców niepełnosprawnych,
 • wyznaczanie celów,
 • budowanie pewności siebie,
 • radzenie sobie ze stresem w warunkach startów w zawodach,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • umiejętność właściwego zarządzania emocjami,
 • umiejętność relaksacji i wizualizacji,
 • umiejętność pozytywnego myślenia,
 • zarządzanie czasem,
 • prawidłową komunikację,
 • budowanie zespołu,
 • współpracę w zespole,
 • wsparcie i opieka psychologiczną w powrocie do optymalnej formy po kontuzji lub innymi obciążeniami związanym z aktywnością fizyczną,
 • Trening mentalny.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne, specjalizacja: kliniczna lub pokrewna,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej,
 • doświadczenie z zakresu interwencji kryzysowej,
 • doświadczenie terapeutyczne,
 • gotowość do częstych wyjazdów.

Mile widziane:

 • certyfikat terapeuty.

Oferujemy:

 • warunki współpracy do uzgodnienia,
 • bardzo ciekawy obszar współpracy ze sportem wyczynowym,
 • miłą atmosferę w pracy.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.”

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Prosimy pobrać zgodę rekrutacyjną wydrukować i odesłać do nas podpisany skan.

Do pobrania – TUTAJ

Dietetyk do pracy z kadrami narodowymi

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” POSZUKUJE KANDYDATA/KANDYDATKI NA STANOWISKO:

Dietetyka do pracy z kadrami narodowymi.

 

Opis stanowiska:

 • Poszukujemy osoby kontaktowej i dynamicznej na stanowisko dietetyka do pracy ze sportowymi kadrami narodowymi sportowców niepełnosprawnych.
 • Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku dietetyka  jest opieka nad sportowcami polegająca na skutecznym prowadzeniu kuracji z uwzględnieniem doradztwa w zakresie diety i suplementacji oraz motywacji do osiągania założonych wyników sportowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: żywienie człowieka i dietetyka)
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z pacjentem
 • Zaangażowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze sportowcami
 • Umiejętność organizacji czasu pracy
 • Gotowość do częstych wyjazdów

Oferujemy:

 • Forma współpracy do uzgodnienia
 • Możliwość rozwoju
 • Satysfakcję z wykonywanej pracy

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16 01-982 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.”

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Prosimy pobrać zgodę rekrutacyjną wydrukować i odesłać do nas podpisany skan.

Do pobrania – TUTAJ

Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022.

 1. Ogłaszający konkurs:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie

 

 1. Nazwa konkursu:

zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych
w dyscyplinach: narciarstwo biegowe i biathlon, narciarstwo alpejskie, hokej na sledżach na lata 2018 – 2022.

 

 1. Termin ogłoszenia konkursu:

05.06.2018 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu:

mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu

 

 1. Kryteria oceny ofert:

– wykształcenie – 15%

– przebieg pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskane osiągnięcia – 30%

– propozycja programu szkolenia kadry do igrzysk paraolimpijskich – 20%

– koncepcja tworzenia i rozwoju kadry w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych – 20%

– dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym: znajomość języków obcych) – 15%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

1) dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy),

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność
z oryginałem,

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskanych osiągnięciach,

5) propozycję programu szkolenia kadry do igrzysk paraolimpijskich,

6) koncepcję tworzenia i rozwoju kadry w celu jak najlepszych rezultatów sportowych,

7) kopię zaświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (osoba wybrana
na trenera głównego jest zobowiązana niezwłocznie dostarczyć oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia)

8) podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów, oświadczeń i materiałów nie będzie brana pod uwagę.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych w (nazwa dyscypliny) na lata 2018-2022 r., oraz dołączyć dokumenty, oświadczenia i materiały wskazane w pkt. 6 zapytania konkursowego.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  26.06.2018 r. do godz. 16.00, pisemnie na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa. (Dzień 26.06.2018r. godz. 16.00 jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w dniu 26.06.2018 r. do godz. 16.00. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę). 

Załącznik nr 1 do pobrania – TUTAJ

Treść zapytania konkursowego do pobrania – TUTAJ