Koszykówka na wózkach

Koszykówka na wózkach

Koszykówka na wózkach

Jak wskazuje już sama nazwa dyscyplina ta uprawiana jest przez osoby niepełnosprawne poruszające się podczas gry na wózkach. To jedna z najbardziej
efektownych i popularnych gier zespołowych sportu niepełnosprawnych. Mecze rozgrywa się na dokładnie takim samym boisku, na jakim grają gwiazdy NBA czy Euroligi. Niemal identyczne jak w tradycyjnej koszykówce są również przepisy gry. Jedyne różnice to sposób kozłowania i błąd „kroków”. Zawodnik poruszający się na wózku może dwa razy napędzić wózek rękoma, po czym musi odbić piłkę o parkiet, która w czasie jazdy powinna być
umieszczona na udach zawodnika. Pozostałe przepisy gry są takie same jak w przypadku tradycyjnego basketu. Koszykówka jest dyscypliną drużynową, stąd też nie ma podziału na klasy. Zawodnikom przyznaje się jednak punkty funkcjonalno medyczne ze względu na poziom sprawności – od 1 do 4,5. Suma punktów wszystkich zawodników na boisku nie może przekroczyć 14 (na poziomie reprezentacji krajów).
Koszykówka na wózkach jest popularna przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie uprawia ją kilka tysięcy koszykarzy i koszykarek. Widowiskowość i szybkość gry sprawiają, iż w wielu państwach krajowe ligi ściągają na trybuny kilka tysięcy widzów. Ważnym przyrządem jest specjalny, wysoko wyspecjalizowany wózek spełniający odpowiednie wymogi. Publiczność uwielbia szczególnie upadki i szybką jazdę, które są nieodłącznym elementem najważniejszych światowych zawodów koszykarzy na wózkach. Koszykówkę na wózkach mogą uprawiać amputanci, osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i porażeniem mózgowo-dziecięcym. Ci najlepsi za występy w swoich europejskich klubach otrzymują całkiem solidne wynagrodzenie.