Podnoszenie ciężarów

Podnoszenie ciężarów

Podnoszenie ciężarów

Jedna z najważniejszych dyscyplin polskiego sportu niepełnosprawnych. Różni się od klasycznego podnoszenia ciężarów przede wszystkim tym, iż zawodnicy nie rywalizują w pozycji stojącej. Osoby ze schorzeniami narządu ruchu wyciskają sztangę leżąc plecami na ławeczce. Z kolei osoby z uszkodzonym wzrokiem rywalizują w trójboju, na który składają się następujące konkurencje: wyciskanie leżąc tyłem, martwy ciąg i przysiad.
Cel rywalizacji jest prosty – zwycięża zawodnik, który podniesie największą ilość kilogramów. Podobieństwo z rywalizacją pełnosprawnych ciężarowców polega także na tym, że w zawodach uczestniczą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Obowiązuje też podział na kategorie wagowe. Mając na uwadze wyrównanie szans, na końcowy wynik zawodników z amputacjami wpływają wysokość i rodzaj amputacji – dolicza się specjalne „przeliczniki” do faktycznego ciężaru ciała. Strój zawodnika określony jest ścisłymi przepisami.
W „ciężarach” osób niepełnosprawnych zwraca się baczną uwagę na technikę podnoszenia. Zawodnik leżący na ławeczce przez cały czas wykonywania boju musi się z nią stykać. Z kolei asekurujący go asystenci nie mogą pomagać podczas podnoszenia ciężaru.
Technika boju oceniana jest przez sędziów i to oni zatwierdzają udaną próbę. W ostatnich latach coraz częściej podnoszenie ciężarów wykorzystuje się podczas pokazów promujących sport niepełnosprawnych. Dynamicznemu show towarzyszy żywa, energiczna muzyka, podkreślająca siłę i moc ciężarowców.
Samo regularne uprawianie podnoszenia ciężarów wpływa na poprawę gorsetu mięśniowego osób niepełnosprawnych. Jest więc doskonałym elementem rehabilitacji. Sport dedykowany zawodnikom zarówno z urazami rdzenia kręgowego, porażeniem mózgowym, jak i z amputacjami.

Lista Klubów, w których można uprawiać tę dyscyplinę:

 

Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Triumf START Bydgoszcz”
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
tel/fax: (52) 588-08-34, (52) 696 949 500
e-mail: triumfstart@vp.pl

Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Herkules” przy Salonie Sportowo-Rekreacyjnym
ul. Z. Nałkowskiej 4, 06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672-52-29, (023) 602 32 77 32
e-mail: w.rabczewska@gmail.com

Integracyjny Klub Sportowy „Atak”
ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg
tel/fax: (55) 642-42-55
e-mail: iksatak@interia.pl

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk
ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk
tel/fax: (58) 300-00-08, (058) 502 64 51 32
e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl
Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start-Gdynia”
ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia
tel/fax: 0 502 243 638
e-mail: ksnstartgdynia@onet.eu

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”‚
ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax: (95) 720-06-79
e-mail: start@impuls24.pl

Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka
ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (56) 461-16-69
e-mail: grabowska@onet.pl

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START”
ul. Gliwicka 150, 40-800 Katowice
tel/fax: (32) 241-01-40
e-mail: startkatowice@poczta.onet.pl
www.startkatowice.pl

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Jedności 4, 75-401 Koszalin
tel/fax: (94) 342 30 01 w.47, (94) 342-57-94
e-mail: ssnstartkoszalin@o2.pl

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”
ul. Maratońska 1, 26-600 Radom
tel/fax: (48) 331-68-76
e-mail: rssiron@onet.pl

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”
ul. Bitwy pod Studziankami 8, 33-100 Tarnów
tel/fax:(14) 679-51-41, (14) 622-21-47
e-mail: b.szczepanski@wp.pl

Integracyjny Klub Sportowy AWF
ul. Marymoncka 34, Skr. poczt. 34, 01-813 Warszawa
tel/fax: (22) 663-18-36
e-mail: klub@integracyjny.pl

Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 50-128 Wrocław
tel/fax: (71) 343-02-31, (71) 343-72-81
e-mail: wzsstart@post.pl