Tenis na wózkach

Tenis na wózkach

Tenis na wózkach

Tenis na wózkach uprawiany jest na tych samych obiektach, na których odbywają się zawody dla pełnosprawnych tenisistów. Co więcej, gracze poruszający się na wózkach korzystają także z tego samego sprzętu oraz stosują identyczne techniki – chwyt rakiety, ustawienie do piłki, serwis, wolej, slajs, itp. Przepisy gry tenisa na wózkach są wiernym odwzorowaniem zwykłego tenisa. Jedyną różnicę stanowi fakt, iż piłeczka może odbić się od powierzchni kortu dwa razy. Wózek traktowany jest jako część ciała zawodnika, więc jeśli piłka go dotknie gracz traci punkt. Podczas uderzenia tenisista musi siedzieć. Nie może wstawać ani podskakiwać. W odróżnieniu od innych dyscyplin sportu niepełnosprawnych w tenisie na wózkach nie ma skomplikowanych klasyfikacji ze względu na rodzaj schorzenia. Zawody odbywają się w czterech kategoriach: juniorów, kobiet, mężczyzn oraz quad (osoby z tetraplegią). Rywalizacja odbywa się indywidualnie lub w deblu.
Tenis jest grą bardzo popularną wśród osób niepełnosprawnych. Na całym świecie organizowane są turnieje, które podobnie jak ma to miejsce w tradycyjnym tenisie, są specjalnie punktowane i często solidnie opłacane. Uprawianie tej dyscypliny jest modne w środowisku aktywnych osób niepełnosprawnych. Tenis jak mało który sport nadaje się na pokazówki, podczas których osoby sprawne siadają na wózek, lub na stojąco towarzyszą
zawodnikom poruszającym się na czterech kółkach.
Warto zaznaczyć, że w tej dyscyplinie sprzęt jest bardzo specjalistyczny i dość sporo od niego zależy. Wózki muszą być lekkie i zwrotne, co przekłada się na ich spory koszt. Z oczywistych względów tenisiści na wózkach wybierają nawierzchnię betonową lub mączkę. Unikają trawy, po której trudno jest poruszać się wózkiem.

Lista Klubów, w których można uprawiać tę dyscyplinę:

 

Klub Sportowy Inwalidów „START”
ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin
tel.: (91) 383-74-30, tel/fax: (91) 431-58-35
e-mail: start-szczecin@post.pl
www.start-szczecin.pl

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”
ul. Bitwy pod Studziankami 8, 33-100 Tarnów
tel/fax:(14) 679-51-41, (14) 622-21-47
e-mail: b.szczepanski@wp.pl

Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”
ul. Notecka 12, 50-128 Wrocław
tel/fax: (71) 343-02-31, (71) 343-72-81
e-mail: wzsstart@post.pl

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START”
ul. Urszuli 14, 65-147 Zielona Góra
tel/fax: (68) 327-08-02, (68) 475-35-66
e-mail: zsr@start.zgora.pl
www.start.zgora.pl

Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg
ul. Św. Barbary 1, 39-400 Tarnobrzeg
e-mail: z_radek@poczta.fm, kontakt@ikstarnobrzeg.pl
www.ikstarnobrzeg.pl