Komunikat organizacyjy poprawiony- Konsultacje szkoleniowe kadry narodowej w tańcu na wózkach-Łomianki 14-19.09.2017 r.

Komunikat organizacyjy poprawiony- Konsultacje szkoleniowe kadry narodowej w tańcu na wózkach-Łomianki 14-19.09.2017 r.

18-09-2017