Na start – zajęcia w sekcjach sportowych

Projekt ten adresowany jest do osób bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść poziom sportowy. „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny! Zajęcia sekcji odbywać się będą średnio dwa razy w tygodniu do końca marca 2020 roku (z przerwami, np. świątecznymi) na terenie całego kraju. Pamiętajcie, sport to najlepsza forma rehabilitacji! Aby przystąpić do projektu prosimy przekazać do PZSN Start: – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne, – wypełnioną dokumentację rekrutacyjną (załącznik nr 1), oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4) i dostarczyć oryginały do siedziby Projektodawcy, Warunek:  Uczestnik/-czka nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych ze środków PFRON projektów. Przed wysłaniem dokumentacji rekrutacyjnej należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”ul. Trylogii 2/1601-982 Warszawa Z dopiskiem: Sekcje sportowe O zakwalifikowaniu się do projektu każda z osób zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pzsnstart.eu Dokumenty do pobrania: Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy Załącznik 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rekrutacji