Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU
 1. Łukasz Szeliga – Prezes Zarządu
 2. Wojciech Kikowski – Wiceprezes Zarządu
 3. Tadeusz Nowicki – Wiceprezes Zarządu
 4. Henryk Pięta – Wiceprezes Zarządu
 5. Romuald Schmidt – Wiceprezes Zarządu
 6. Arkadiusz Borczuch – członek Prezydium
 7. Jerzy Jankowski – członek Prezydium
 8. Krzysztof Kwapiszewski – członek Prezydium
 9. Mariusz Oliwa – członek Prezydium
 10. Bogusław Szczepański – członek Prezydium
 11. Tomasz Woźny – członek Prezydium
 12. Jerzy Bocheński – członek Zarządu
 13. Jacek Ciochoń – członek Zarządu
 14. Beata Dobak-Urbańska – członek Zarządu
 15. Robert Dłużniak – członek Zarządu
 16. Krystyna Grabowska – członek Zarządu
 17. Eugeniusz Grabowski – członek Zarządu
 18. Andrzej Ofczyński – członek Zarządu
 19. Aleksander Popławski – członek Zarządu
 20. Beata Sysiak – członek Zarządu
 21. Piotr Szymala – członek Zarządu
 22. Bożena Tatarczak -członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Tomasz Leżański – Przewodniczący
 2. Marek Marucha – Zastępca Przewodniczącego
 3. Waldemar Madej – Zastępca przewodniczącego
 4. Aneta Rękas-Woźna – sekretarz Komisji
 5. Stanisław Ślęzak – członek Komisji
Łukasz Szeliga - Prezes Zarzadu
Łukasz Szeliga - Prezes Zarzadu
Łukasz Szeliga oraz szef IPC, sir Philip Craven
Łukasz Szeliga oraz szef IPC, sir Philip Craven