Rehabilitacja przez sport

Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością niesie za sobą szereg korzyści związanych m.in. z rehabilitacją ruchową. Aktywność fizyczna może być głównym czynnikiem do znaczącej poprawy stanu zdrowia, nie tylko dla osób, które utraciły sprawność, lecz dla każdego człowieka. Sport można więc traktować jako leczniczą formę aktywności, przy czym należy pamiętać, iż zarówno wyczynowe, jak i amatorskie uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Innymi słowy dobór dyscypliny musi być dokonywany z zachowaniem rozsądku i uwzględnieniem stanu zdrowia potencjalnego sportowca. Bez wątpienia sport jest jednym z najlepszych środków do poprawy i podtrzymywania sprawności psychofizycznej. Każda osoba z niepełnosprawnością może poprzez uprawianie sportu realizować specyficzne dla danego rodzaju niepełnosprawności cele. I tak np. celem dla osób niewidzących lub niedowidzących może być:

Poza właściwościami usprawniającymi sport ma niebagatelny wpływ na aktywny udział w życiu społecznym. Bardzo ważną rolą sportu jest także integracja, która łączy ludzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. To dobry sposób na wyjście z depresji i izolacji społecznej. Bardzo istotne jest, aby sport mogły uprawiać osoby o różnym stopniu niepełnosprawności – najlepiej w towarzystwie osób sprawnych. Aktywność fizyczna stymuluje ponadto rozwój osobisty, dodaje wiary i uczy takich wartości, jak: szacunek, odwaga i tolerancja w kontaktach z innymi. Bardzo ważną rolą sportu niepełnosprawnych jest przekaz do społeczeństwa – my też możemy, zwiększający poczucie własnej wartości. Traktując sport w kategoriach rehabilitacji nie sposób pominąć kwestii motywacji do uprawiania danej dyscypliny oraz korzyści z tego wynikających. Wyczynowi sportowcy dużą wagę przykładają do współzawodnictwa i samego wyniku. Dążą do sukcesu, który – o czym należy pamiętać, może przynieść nagrody finansowe, np. stypendia. Jeśli jednak nawet oczekiwany wynik nie zostaje osiągnięty, trudno jest znaleźć sportowca, który żałuje tego, że uprawiał daną dyscyplinę. Nawet, jeśli wynikiem tego była groźna kontuzja. To jeden ze społecznych fenomenów, który trudno racjonalnie wyjaśnić. Chyba, że przeanalizujemy korzyści płynące z uprawiania sportu, których jest cała masa. To właśnie one motywują do systematycznej pracy na treningach. Oto kilka z nich:

Z powyższego zestawienia wynika, że korzyści wynikających z uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne jest mnóstwo. Każdy sportowiec kieruje się własnym systemem motywacji, dzięki któremu pomimo ograniczeń decyduje się na systematyczny reżim treningowy, będący często fundamentem ich życia. Ludziom tym trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez sportu – codziennych treningów i nieustannej rywalizacji. Jeśli ktoś tej adrenaliny jeszcze nie skosztował, najwyższy czas spróbować!

Sport to doskonały środek profilaktyczny oraz terapeutyczny w procesie rehabilitacji ruchowej.
Sport to doskonały środek profilaktyczny oraz terapeutyczny w procesie rehabilitacji ruchowej.