Zarząd

Łukasz Szeliga
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grabowski
Wiceprezes Zarządu

Jerzy Jankowski
Wiceprezes Zarządu

Marcel Jarosławski
Wiceprezes Zarządu

Romuald Schmidt
Wiceprezes Zarządu