ZIMOWE  MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W PŁYWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ 16-18.III.2018 r.

ZIMOWE  MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W PŁYWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BYDGOSZCZ 16-18.III.2018 r.

I. CEL
1. Propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rehabilitacji.
2. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
3. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
II. ORGANIZATOR
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
01-982 Warszawa ul. Trylogii 2/16 ; Tel./fax : 570 570 948, 22/ 659 30 11
Współorganizator – realizator zadania
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax: 52 588-08-34, 696-949-500,
e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE ZADANIE
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki 2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3. Urząd Miasta w Bydgoszczy

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Mistrzostwa odbędą się w dniach 16 – 18 marca 2018 roku na Pływalni „Perła” przy Zespole Szkół nr.19 im. Synów Pułku w Bydgoszczy, ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11
– długość pływalni 25m
– ilość torów 6
– temperatura wody 28o C
– pomiar czasu: elektroniczny

V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
1. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zapewnia organizator
w hotelu IKAR Bydgoszcz ,ul. Szubińska 32

VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” zakwalifikowani do grup startowych zgodnie z przepisami IPC oraz PZSN START.
2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 2 konkurencjach indywidualnych.
4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją.
5. Zawodnicy startować będą w 4 grupach wiekowych:

  • grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 1995-1998 – juniorzy starsi,
  • grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 1999-2002 – juniorzy,
  • grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2003 – 2005 – juniorzy młodsi,
  • grupa wiekowa „D” – zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi

6. Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem „open”.
7. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
8. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez lekarza zawodów.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Sposób przeprowadzenia – seriami na czas.
2. Serie ustalone wg zgłoszonych czasów.
3. Pomiar czasu elektroniczny
4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach
5.Podczas zawodów obowiązują przepisy IPC i PZP.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW
Dzień I – sobota 17.03.2018
BLOK I

1. 50 m st. dowolnym dziewcząt Klasa S1-S13 2. 50m st. dowolnym chłopców Klasa S1- S13 3. 100m st. klasycznym dziewcząt Klasa SB4-SB13 4. 100m st. klasycznym chłopców Klasa SB4-SB14 5. 50m st. motylkowym dziewcząt Klasa S1-S13 6. 50m st. motylkowym chłopców Klasa S1-S13 7. 400m st. dowolnym dziewcząt Klasa S6-S13 8. 400m st. dowolnym chłopców Klasa S6-S13 9. 4 x50m st. zmiennym dziewcząt Open 10. 4 x50m st. zmiennym chłopców Open
BLOK II

1. 100m st. dowolnym dziewcząt Klasa S1-S13 2. 100m st. dowolnym chłopców Klasa S1-S13 3. 50m st. klasycznym dziewcząt Klasa SB1-SB13 4. 50m st. klasycznym chłopców Klasa SB1-SB13 5. 100m st. grzbietowym dziewcząt Klasa S1-S13 6. 100m st. grzbietowym chłopców Klasa S1-S13 7. 100m st. motylkowym dziewcząt Klasa S7-S13 8. 100m st. motylkowym chłopców Klasa S7-S13 9. 4 x 50m st. dowolnym dziewcząt Open 10. 4 x 50m st. dowolnym chłopców Open

Dzień II – niedziela 18.03.2018

BLOK III

1. 50m st. grzbietowym dziewcząt Klasa S1-S13 2. 50m st. grzbietowym chłopców Klasa S1-S13 3. 150m st. zmiennym dziewcząt Klasa SM1-SM4 4. 150m st. zmiennym chłopców Klasa SM1-SM4 5. 200m st. zmiennym dziewcząt Klasa SM5-SM13 6. 200m st. zmiennym chłopców Klasa SM5-SM13 7. 200m st. dowolnym dziewcząt Klasa S1-S13 8. 200m st. dowolnym chłopców Klasa S1-S13

 

IX. NAGRODY
1. Za zajęcie miejsc od I do III na poszczególnych klasach startowych przyznawane będą medale oraz dyplomy.
2. Medale zostaną rozdane w czterech grupach wiekowych.
3. Najlepszy zawodnik i zawodniczka Mistrzostw otrzymają nagrody specjalne.

X. ZGŁOSZENIA
1. Wstępną informację odnośnie ilości osób należy przesłać w terminie do 26.02.2018r.
2. Zgłoszenia tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
03.03. 2018 roku na adres e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo redukcji ilościowej zgłoszeń w przypadku frekwencji przekraczającej jego możliwości finansowe.
Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych
orzeczeń o niepełnosprawności.
Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną skutkować
będzie niedopuszczeniem do zawodów.

XI. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników zawodów pokrywa organizator.
2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, lekarz, ratownik oraz kierownicy ekip.
2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje
Komisja Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
3. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej (taką potrzebę należy zaznaczyć z zgłoszeniu ilościowym).
ORGANIZATOR
S.S.i R.O.N. „START BYDGOSZCZ”

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

ZGŁOSZENIE MP JUNIORÓW BYDGOSZCZ 2018

PLAKAT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ
Kontrast