Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę gastronomiczną podczas II Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

  1. Postępowanie z dnia 12.10.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MJO Sp. z o.o. “Zatoka Smaku”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 MJO Sp. z o.o. “Zatoka Smaku” Całkowity koszt oferty 100,00 pkt.