Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.05.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.

Postępowanie nr 01/05/2019 z dnia 06.05.2019r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. Koszt oferty 100,00 pkt Radom/sekcja pływacka