Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2020/0030/0076/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu.

 

  1. Postępowanie nr 05/09/2020 z dnia 10.09.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. Empszek Mariusz Pysz-Krasowski
  2. Akcesoria Strzeleckie

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Empszek Mariusz Pysz-Krasowski Cena brutto 100,00 pkt (poz. 1-2)
2 Akcesoria Strzeleckie Cena brutto 100,00 pkt (poz. 3-7)