Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.06.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  Postępowanie z dnia 04.06.2018r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

VITEX SPORTSWEAR oraz Rowis-Trading Dariusz Wiśniewski

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 VITEX SPORTSWEAR Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach 3-7
2 Rowis-Trading Dariusz Wiśniewski Wartość brutto 100,00 pkt w pozycjach 1-2