Memoriał Witolda Dłużniaka

Wisła 19-21.09 [galeria foto]

Prawa autorskie zastrzeżone! Właścicielami praw są fotograf:
Adrian Stykowski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START.
Zdjęcia do użytku niekomercyjnego.

Zezwala się na publikowanie np. w mediach społecznościowych, na kontach prywatnych lub jako informację mediową dotyczącą tego turnieju pod warunkiem podpisu / oznaczania:
fot. Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

#WszyscyNaStart

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix PolskiOtwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce – I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego

Gorzów 23-25.09.2022 r

Regulamin

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski –
Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce

I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego

Gorzów Wlkp.,  23 – 25.09.2022r.

 1. CEL
 • Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa,
 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia,
 • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych,
 • Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników.

II. ORGANIZATOR

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, ul. Konwiktorska 9 lok. 2,  

00 – 216 Warszawa

Osoba odpowiedzialna: Jacek Szurgot – Aguilar

 • Współorganizatorem imprezy jest: Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.:  95 7 200 679,
  e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com

Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Lewkowicz tel. 607 608 796

III. TERMIN I MIEJSCE

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski – Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych
w Lekkiej Atletyce I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego odbędzie się w terminie 23 – 25.09.2022 r. na  Stadionie lekkoatletycznym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Krasińskiego

IV. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 • Hotel Gracja, ul. Dąbrowskiego 20B, 66 -400 Gorzów Wlkp. 
 • Qubus Hotel Gorzów Wlkp., ul. Orląt Lwowskich 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • Hotel Terminal ul. Kasprzaka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.  

Informacje w jakim hotelu śpi ekipa zostanie przesłana w późniejszym terminie.

V. UCZESTNICTWO

 • Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu
  i wzroku zakwalifikowani do klas startowych zgodnie z przepisami WPA oraz PZSN START,
 • Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie

KLASY – STARTOWE:

F/T 11-13, F/T 20, F/T 32-38, F40-41, F/T42-47, F 51-58, T 51-54, F/T 61-64, TRR

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami: IPC, IWAS, CP ISRA, IBSA oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2020r. w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U.2019r.POZ.1495 oraz z 2020r. POZ.284,322,374,567,875 i 964),
 • System przeprowadzania konkurencji biegowych i wyścigów na wózkach uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników,
 • W konkurencjach rzutowych zawodnicy oddają 6 rzutów,
 • Wózki zabezpieczają dla swoich zawodników poszczególne ekipy we własnym zakresie,
 • Zawodnicy grupy paraplegii startują bez aparatów ortopedycznych,
 • Zawodnik może startować maksymalnie w 2 konkurencjach,
 • Klasy startowe będą łączone w zależności od ilości zgłoszeń, zgodnie z regulaminem.

VII. KONKURENCJE

100 m, 200 m, 400 m, 800m,  1500 m, 5000 m, w dal, wzwyż, kula, oszczep, dysk, maczuga

Możliwy jest start zawodników pełnosprawnych w wymienionych konkurencjach biegowych

i skokach

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję sędziowską zabezpiecza ORGANIZATOR.

IX. NAGRODY

 • Nagrody i puchary (w zależności od możliwości organizatora) dla najlepszych zawodników w konkurencjach: 100 m, 400 m,  1500 m, w dal/ wzwyż, kula, dysk, oszczep/maczuga
 • Indywidualnie puchary i nagrody finansowe (w zależności od możliwości finansowych organizatora) dla 3 najlepszych wyników wśród kobiet i mężczyzn.

X. ZASADY FINANSOWANIA

 • Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie Zawodów pokrywa Organizator ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Lubuskiego,
 • Koszty przyjazdu kluby pokrywają we własnym zakresie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, ratownik medyczny oraz kierownicy ekip,
 • W sprawach nie objętych regulaminem decydować będzie Komisja Weryfikacyjno-Odwoławcza,
 • Organizator zapewnia uczestnikom niepełnosprawnym oraz członkom ich ekip zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 23.09.2022 r. do obiadu 25.09. 2022 r.,
 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże  się  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

XII. ZGŁOSZENIA

 • W  zawodach  uczestniczą  zawodnicy  zgłoszeni przez kluby sportowe, posiadający aktualne badania lekarskie oraz klasę startową lub zgłoszone do klasyfikacji,
 •   Zgłoszenia (do zakwaterowania i wyżywienia) na adres mailowy: start.gorzowwlkp@gmail.com  do dnia 15.09.2022 r. na formularzu zgłoszeniowym.

Do zgłoszeń prosimy obowiązkowo dołączyć skany aktualnych orzeczeń

o niepełnosprawności !!!

 • Zgłoszenia do konkurencji odbywają się poprzez system Starter do dnia 20.09.2022  r.
  do godziny 22 :00.

                                                                                                                     Organizator

Program Minutowy

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski –
Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce

I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego

Gorzów Wlkp.,  23 – 25.09.2022r.

  Piątek 23.09.2022 r.

– zakwaterowanie ekip w hotelu do g.18.00 – informacje w jakim hotelu śpi ekipa zostanie przesłana w późniejszym terminie

– odprawa techniczna hotel Gracja  godz. 20.30

Sobota 24.09.2022 r.

– śniadanie 07.00-10.00,

– I blok – 10.00-13.00 (dysk siedzący, kula stojąca, skok w dal, skok wzwyż)

– otwarcie zawodów 14.00

– II blok– 14.15 – 17.00 (100m, 400m, 1500m, kula siedząca, dysk stojący, oszczep)

– obiad 13.00-15.00,

– kolacja w hotelu Gracja – 19.00

Niedziela 25.08.2022 r.

– śniadanie 08.00-10.00,

– III blok 9:30 – 12.00 (200m, 800m, 5000m, oszczep)

– zakończenie – 13:00

– obiad 13.00-14.30,

Szczegółowy program minutowy zostanie zaprezentowany najpóźniej na odprawie technicznej.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

IV runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Copy

Sieradz 6-7.09.2022 r.

Prawa autorskie zastrzeżone! Właścicielami praw są fotograf:
Łukasz Misiuro i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START.
Zdjęcia do użytku niekomercyjnego.

Zezwala się na publikowanie np. w mediach społecznościowych, na kontach prywatnych lub jako informację mediową dotyczącą tego turnieju pod warunkiem podpisu / oznaczania:
fot. Łukasz Misiuro / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

#WszyscyNaStart

XIV Mistrzostwa Polski W Parakolarstwie Szosowym

Zduńska Wola 22-25.07.2022 r.

Prawa autorskie zastrzeżone! Właścicielami praw są fotograf:
Adrian Stykowski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START.
Zdjęcia do użytku niekomercyjnego.

Zezwala się na publikowanie np. w mediach społecznościowych, na kontach prywatnych lub jako informację mediową dotyczącą zawodów lub bezpośrednio promocji sportu osób z niepełnosprawnościami pod warunkiem podpisu / oznaczania:
fot. Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

Dzień 1 (jazda na czas)

Dzień 2 (wyścig ze startu wspólnego)

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

XIV Mistrzostwa Polski w parakolarstwie szosowym

22-24.07 Zduńska Wola

[EDIT}

Lista startowa na niedzielę

Wyniki z sobotnich zawodów:

Zaczynamy Mistrzostwa Polski w parakolarstwie szosowym w Zduńskiej Woli.
W piątek od godziny 14.00 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Dolnej 41ozpoczyna swoją pracę BIURO ZAWODÓW, do którego zapraszamy KIEROWNIKÓW EKIP po odbiór dokumentów, karteczek obiadowych i dopełnienie formalności.
Klasyfikacja rozpoczyna się o godz.16.00 (również w ośrodku przy ul. Dolnej 41)
Odprawę techniczną (zgodnie z przeslanymi listami) rozpoczynamy o godzinie 20.00 (ul. Dolna 41)

Liink do wyników „live”
https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,5349?fbclid=IwAR1K5o1OjxoZb0KED8JScwc9PDdkw9q7w2ye6qXh8yjImhzXObB4gJ65N48

Aktualne informacje i relacje znajdziecie na wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/3217680208547965
oraz na naszym facebook:
https://www.facebook.com/pzsnstart


zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Polski Framerunning na światowym poziomie.

W dniach 10-17 lipca w Kopenhadze odbyła się 25 edycja Framerunning Development Camp and CPISRA International Cup. W świecie framerunningu to bardzo szczególne zawody bowiem organizowane są w miejscu, w którym to wszystko się zaczęło, przez ludzi, którzy ramę z podporą na trzech kołach wymyślili. Polska ekipa Framerunning wróciła ze stolicy Danii z 48 medalami, tym samym wygrywając klasyfikacje medalową z ogromną przewagą na drugą Holandią. Jak podkreślali organizatorzy, była to pierwsza tak duża impreza po pandemii, zrzeszająca aż 120 zawodników z 14 krajów, a tym samym 4 kontynentów. Skróconą klasyfikację medalową prezentujemy poniżej.

Polska 34 🥇 8 🥈 6🥉

Holandia 17 🥇 7 🥈 3🥉

Szwecja 8🥇 9🥈 8🥉

Dania 4🥇 8 🥈 2🥉

Australia 6🥇 6 🥈 1🥉

W 22 osobowej polskiej ekipie, warto wyróżnić zawodników, którzy byli bez konkurencyjnie najlepsi w swoich kategoriach. Każdy uczestnik biegu juniorskiego i młodzieżowego otrzymywał złoty medal w ramach motywacji i nagrody za starania, natomiast biegi seniorskie były oceniane według kolejności na mecie:

Artur Krzyżek RR1  

🥇60m

🥇100m

🥇200m

🥇 400m WR

Artur w biegu półfinałowym na 400 metrów miał najszybszy czas spośród wszystkich zawodników i ustanowił nowy rekord świata. O tym jak wielką prędkość rozwinął niech świadczy fakt, że tuż za linią mety nie opanował swojego sprzętu i zanotował groźnie wyglądający wypadek. Na całe szczęście skończyło się na drobnych otarciach i w sesji finałowej ponownie był bez konkurencyjny. 

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka
fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Magdalena Andruszkiewicz RR3

🥇60m

🥇100m

🥇200m WR

🥇400m WR

Dodajmy, że Magda po za wygraniem wszystkich swoich startów ustanowiła 2 oficjalne rekordy świata tocząc bardzo zaciętą walkę z zawodniczkami z Danii i Stanów Zjednoczonych.

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Pozostałe medale dla Polski zdobywali:

Zofia Kałucka  RR2

🥈60m 

🥇40m

🥇100m

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Miriam Dominikowska RR1

🥇60m

🥇100m

🥈400m

🥈200m

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Patryk Krause RR1

🥇800m

🥈400m 

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Na dystansie 1500m,  Patryk ustanowił nowy rekord świata, natomiast był to bieg niemedalowy

Sebastian Schulz RR3

🥉100m

🥈200m

🥉400m

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Wiktor Florys RR2

🥈60m

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Natalia Miazga RR3

🥉800

Natalia Jabłońska RR2 

🥇40m u16

🥇60m u16

🥇100m u16

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Michał Nowosadowski RR2

🥉800m

Wojtek Kukiełka RR2

🥇100m u16 

🥇400m u16 

🥇800m u16 

🥇5000m u16 

Bartosz Wołos RR1

🥇40m u14

🥇60m u14 

🥇100m u14 

🥇200m u14 

Patryk Niemiec RR2

🥈100m

🥉200m

Kacper Gawlak RR1

🥈60m

Katarzyna Rozborska RR3

🥉40m

Dawid Śledziona RR1

🥇40m u16

🥇60m u16

Filip Hamerla RR1

🥇40m u12

🥇60m u12 

🥇100m u12

🥇200m u12

Teresa Jastrzębska RR3

🥇100m u14 

🥇200m u14

🥇400m u14

🥇800m u14

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a co to właściwie jest ten cały Framerunning? 

Najprościej można powiedzieć, że to bieganie na rowerze bez pedałów. Zagłębiając się w szczegóły jest to nieco bardziej skomplikowane, a każdy element wpływa na szybkość, dynamike biegu, a co za tym również idzie, osiągnięty wynik. 

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Framerunning narodził się w Kopenhadze dokładniej we Frederiksberg. Powstał 30 lat temu, a jego pomysłodawcom był Mansoor Siddiqi. Otóż Mansoor od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, a jego marzeniem było bieganie, w sposób jak najbardziej zbliżony do biegania zdrowego człowieka. Tak powstał pierwszy framerunner, czyli rama na trzech kołach z siodłem i podporom. Swoją konstrukcją i odpowiednim ustawieniem odciąża kończyny dolne, a te wolne od ciężaru ciała odpychają się od ziemi i prowadzą zawodnika prosto do mety.

fot. Łukasz Misiuro / Framerunning Złotowianka

Nie każdy musi ćwiczyć wyczynowo, jest grono ludzi traktujących to jako metodę rehabilitacji lub rekreacji. W Polsce bardzo prężnie we framerunningu działa AKSON Zamość, Framerunning Rzeszów czy Framerunning Złotowianka. Ta ostatnia prowadzi sekcje treningowe w takich miastach jak Złotów, Piła, Poznań, Wrocław czy Warszawa. Jeżeli jesteś osobą z mózgowym porażeniem albo po prostu chcesz spróbować swoich sił to zachęcamy do kontaktu z wyżej wymienionymi klubami.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej plażowej (AKTUALIZACJA)

(AKTUALIZACJA) Sulejów 09-10.07.2022 r.
Prawa autorskie zastrzeżone! Właścicielami praw są fotograf:
Adrian Stykowski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START.
Zdjęcia do użytku niekomercyjnego.

Zezwala się na publikowanie np. w mediach społecznościowych, na kontach prywatnych lub jako informację mediową dotyczącą tego turnieju pod warunkiem podpisu / oznaczania:
fot. Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

DZIEŃ 1 i 2 ⬇️⬇️ (aktualizacja)