Ogłoszenie rekrutacyjne: Manager ds. Marketingu i Promocji

W związku z dynamicznym rozwojem Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” poszukuje Kandydatów/Kandydatek na stanowiska:

Manager ds. marketingu i promocji

Do obowiązków kandydata/tki należeć będzie:

 • pozyskiwanie i podtrzymywanie relacji z partnerami/sponsorami,
 • nadzór i prowadzenie projektów z obszaru marketingu i promocji,
 • nadzór nad przygotowywanymi prezentacjami i danymi,
 • nadzór i organizacja udziału stowarzyszenia w ważnych z punktu widzenia organizacji wydarzeniach,
 • nadzór nad stroną internetową – aktualizacją treści i grafiką, aktualnościami, działaniami w zakresie pozycjonowania strony,
 • planowanie oraz realizacja działań marketingowych w Internecie i mediach, społecznościowych,
 • monitorowanie wydajności z uwzględnieniem celów wskaźników KPI,
 • uczestnictwo w spotkaniach projektowych,
 • współpraca z dostawcami i agencjami zewnętrznymi (briefing, analiza ofert, negocjacje, nadzór nad egzekucją działań),
 • planowanie i zarządzanie budżetem marketingowym, dobór optymalnego media-mix

Wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office – Excel, Word, Power Point,
 • praktyczna znajomość zagadnień marketingu internetowego (znajomość marketingu sportu mile widziana), znajomość technik oraz narzędzi marketingowych,
 • praktyczna znajomość narzędzi: GoogleAds, Google Analytics oraz narzędzi wspomagających projektowanie graficzne i video marketing (np. Canva, pakiet Adobe),
 • praktyczna znajomość prowadzenia kampanii Social Media: FB, IG, YouTube
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie znajomości marketingu sportowego.

Oferujemy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowa o pracę lub B2B,
 • możliwość realnego wpływu na kierunek rozwoju firmy,
 • Biuro w centrum Warszawy,
 • preferowana dyspozycyjność od zaraz.

Mile widziane załączenie do aplikacji portfolio oraz referencji.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji wraz z oczekiwaniami finansowymi na adres: marlena.zdunczyk@pzsnstart.eu
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Termin składania aplikacji: 25.04.2021 

Ogłoszenie – Manager ds. marketingu 2021
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Szkolenie sędziów pływania z przepisów World Para Swimming

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z uprawnieniami sędziego pływania PZP (co najmniej pierwszej klasy) do odbycia szkolenia z zakresu przepisów World Para Swimming, które odbedą się w dniach 28-30 maja 2021 w Krakowie.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się poniżej do pobrania.

Szkolenie sędziów pływania z przepisów World Para Swimming

 

Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski w Piłce siatkowej plażowej osób niepełnosprawnych

 1. Ogłaszający konkurs:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie

 1. Nazwa konkursu:

zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych
w piłce siatkowej plażowej na rok 2021.

 1. Termin ogłoszenia konkursu:

22.03.2021 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu:

mailowo, wysyłając zapytanie na adres: biuro@pzsnstart.eu

 

 1. Kryteria oceny ofert:

1) Wykształcenie – 15%

2) Przebieg pracy trenerskiej (ew. zawodniczej) oraz uzyskane osiągnięcia. – 20%

3) Propozycja programu przygotowań kadry narodowej do imprez głównych w latach 2022-2023 – 25%

4) Koncepcja tworzenia i rozwoju kadry narodowej, pomysł na pozyskiwanie nowych, perspektywicznych zawodników, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych w latach 2021-2024 – 25%

5) Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym : znajomość języków obcych, ukończone kursy, szkolenia) – 15%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

1)  dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy),

2) informację o wykształceniu wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata i referencji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

3) informację o dodatkowych kwalifikacjach (w tym znajomość języków obcych) wraz z kopiami dokumentów poświadczających kwalifikacje kandydata, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

4) informację o przebiegu pracy (w tym trenerskiej w danej dyscyplinie ) oraz uzyskanych osiągnięciach,

5) Propozycję programu przygotowań kadry narodowej do imprez głównych w latach 2022-2023

6) Koncepcję tworzenia i rozwoju kadry narodowej, pomysł na pozyskiwanie nowych, perspektywicznych zawodników, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sportowych w latach 2021-2024 r.

Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów i materiałów nie będzie rozpatrywana.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: na stronie tytułowej podać nazwę i adres ogłaszającego konkurs; imię, nazwisko i dane adresowe kandydata oraz nazwę „Zapytanie konkursowe na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej na rok 2021 r.”, oraz dołączyć dokumenty, wskazane w pkt. 6 zapytania konkursowego.
 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 02.04.2021 r. do godz. 12.00, pisemnie na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa. (Dzień 02.04.2021 r. godz. 12.00 jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w dniu 02.04.2021 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane).
 1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej www.pzsnstart.eu oraz na fanpage’u PZSN „Start” na Facebooku

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w konkursie NA TRENERA GŁÓWNEGO kadry Polski w Piłce siatkowej plażowej osób niepełnosprawnych na rok 2021

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2, tel.: (22) 659 30 11, fax (22) 822 02 23, e-mail: biuro@pzsnstart.eu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@pzsnstart.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie działań podjętych w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO).
 4. Jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i  nazwisko zostaną opublikowanie na stronie internetowej PZSN „Start” oraz fanpage’u PZSN „Start” na Facebooku w celu poinformowania o rozstrzygnięciu konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Niewybrane oferty będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w konkursie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zapytanie konkursowe –  POBIERZ

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

MP W Paranarciarstwie Alpejskim I Parasnowboardzie. Białka Tatrzańska / Jurgów (02-04.03.2021)

Komunikat ws Mistrzostw Polski w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie

 

Biuro zawodów znajduje się w hotelu U Chramca przy ulicy Środkowej 1 w Białce Tatrzańskiej.

Szefowie ekip otrzymają na adres mailowy listę zakwaterowania oraz link do odprawy online.

 

Klasyfikacja Medyczna

Odbędzie się w dniu 2 marca od godz. 16:00, pokój klasyfikatora na poziomie -1 (na wprost windy), w pierwszej kolejności zapraszamy zawodników z AZS.

 

Plan zawodów:

 • 3 marca (środa) w Jurgów Ski – slalom gigant. W tym dniu dla snowboardzistów zaplanowano treningi na tyczkach.
 • 4 marca (czwartek) – slalom (narciarze i snowboardziści).

W tym roku w związku z dużym zainteresowaniem zakwaterowanie zostało zapewnione tylko dla zawodników zgłaszanych przez kluby sportowe.

Zawodnicy niezrzeszeni mogą wystartować w zawodach, natomiast nie mamy już miejsc w hotelu.

 

Za niedogodności przepraszamy.

Puchar Europy / Mistrzostwa Polski w paranarciarstwie klasycznym – Ptaszkowa 2021 [GALERIA]

Puchar Europy

WYNIKI DZIEŃ 1 (19.02.2021)

WYNIKI DZIEŃ 2 (20.02.2021) 

WYNIKI DZIEŃ 3 (21.02.2021) 

Mistrzostwa Polski

WYNIKI DZIEŃ 1 (20.02.2021)

WYNIKI DZIEŃ 2 (21.02.2021) 

Fot. Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

Zawody 21.02.2021


Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sprawdź się na STARCIE”.

Zawody 20.02.2021


Zawody 19.02.2021
Więcej „Puchar Europy / Mistrzostwa Polski w paranarciarstwie klasycznym – Ptaszkowa 2021 [GALERIA]”

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Szkolenie dla sztabu trenerskiego – współczesne koncepcje treningu w warunkach hipoksji

Celem szkolenia jest zapoznanie trenerów Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” z najnowszymi wynikami badań z obszaru treningu wysokościowego.

Podczas szkolenia będą poruszane tematy:

 • wprowadzenie do zagadnienia hipoksji
 • współczesna koncepcja treningu w warunkach hipoksji na podstawie aktualnych publikacji naukowych oraz badań własnych specjalisty w dziedzinie hipoksji prof. Miłosza Czuby (IS-PIB).

 

Szkolenie jest przewidziane dla  trenerów kadr narodowych w sportach olimpijskich oraz trenerów bezpośredniego zaplecza kadry.

 

 • Termin szkolenia: 23.02.2021
 • Czas trwania szkolenia: 11-13 godzin
 • Rodzaj szkolenia: online (aplikacja Zoom)
 • Zapisy do: 18.02.2021 – LINK (ograniczona liczba miejsc)

60. Plebiscyt Sportowy Gazety Olsztyńskiej

Gazeta Olsztyńska po raz 60 zorganizowała Plebiscyt Sportowy!

Zapraszamy do oddania swojego głosu w szczególności w kategorii Sportowiec Bez Barier.

Pełna lista sportowców oraz zasady głosowania SMS-owego znajdują się na oficjalnej stronie organizatora.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” objął to wydarzenie patronatem.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

MP w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie. Białka Tatrzańska / Jurgów (02-04.03.2021) [zapisy]

 WYNIKI – Slalom Gigant (03.03.2021)

GS1_hdcp

GS1_open

 

Komunikat organizacyjny – POBIERZ

Klauzula informacyjna  – POBIERZ

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sprawdź się na STARCIE”.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Puchar Europy World Para Nordic Skiing Ptaszkowa 2021

W dniach 17-21 lutego 2021 zostanie przeprowadzony Puchar Europy World Para Nordic Skiing Ptaszkowa 2021, którego organizatorami są: Federacja World Para Nordic Skiing, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie. Impreza odbędzie się pod patronatem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Organizatorzy spodziewają się ok. 100 uczestników z całej Europy. Podczas zawodów rozegrane zostaną łącznie dwa biegi techniką klasyczną i jeden bieg techniką dowolną na krótkim i długim dystansie w podziale na obie płci.

Ramowy program wydarzenia:

17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 20.02.2021 21.02.2021
Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
 • Przyjazdy uczestników Pucharu Europy
 • Przyjazdy uczestników Mistrzostw Polski
 • Oficjalny trening
 • Otwarcie zawodów
 • Bieg średni techniką dowolną
 • Ceremonie medalowe konkurencji 1
 • Bieg średni techniką klasyczną
 • Ceremonie medalowe konkurencji 2
 • Bieg krótki techniką klasyczną
 • Ceremonie medalowe konkurencji 3
 • Zakończenie zawodów

Zawody finansowane są dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komunikat prasowy: pobierz

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sprawdź się na STARCIE”.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom