Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, Kozienice, 9-23.12.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje zgrupowanie w składzie:

Kadra:

 1. Szczygieł Jacek                        trener/kierownik zgrupowania (bez noclegu)
 2. Sztobryn Jan                             trener (bez noclegu)
 3. Kęsy Marcin                             obsługa techniczna
 4. Świerk Mateusz                                   fizjoterapeuta

Zawodnicy:

 1. Cwenar Robert                         Start Wrocław (9-17.12)
 2. Jeromin Alicja                           Start Radom (9-17.12)
 3. Kibil Jagoda                              Start Radom
 4. Kisiel Katarzyna                        Start Radom
 5. Kossakowski Aleksander           Start Radom
 6. Lipiński Mateusz                      AML Słupsk
 7. Marchewka Martyna                Start Radom
 8. Owczarek Mateusz                   Start Radom
 9. Rogowski Michał                      Start Katowice
 10. Wietecki Łukasz                       Start Gorzów Wlkp.
 11. Sochal Maciej Start Koszalin

Zakwaterowanie w Ośrodek Rekreacji i Turystyki KCRiS ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice. Rozpoczęcie od kolacji 9.12.2022, zakończenie zgrupowania po obiedzie 23.12.2022 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt.

Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania
z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane ze zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, Wisła, 6-18.12.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje zgrupowanie w składzie:

Kadra:

 1. Chochliuk Grażyna                    trener/kierownik zgrupowania
 2. Pawlak Wiesław                       trener
 3. Paszkowski Norbert                  trener
 4. Sobczyk Jarosław                     trener (bez noclegu)
 5. Dorszyński Grzegorz                 fizjoterapeuta (9-18.12)
 6. Kafka Edyta                              fizjoterapeuta

Zawodnicy:

 1. Drygała Kacper                         Start Gorzów Wlkp. (9-18.12)
 2. Dudek Kamil                             IKS Cieszyn
 3. Głąb Michał                              Start Gorzów Wlkp.
 4. Lepiato Maciej                         Start Gorzów Wlkp.
 5. Madzia Mirosław                     Start Bielsko-Biała
 6. Maliszewska Klaudia                CR Grudziądz
 7. Wietecki Marek                           Start Gorzów Wlkp
 8. Szala Wiktor                            Start Poznań
 9. Śliwiński Kacper                       Start Poznań
 10. Repińska Martyna                    Start Gorzów Wlkp. (9-18.12)

Zakwaterowanie w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich START, ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła. Rozpoczęcie od obiadu 6.12.2022, zakończenie zgrupowania po śniadaniu 18.12.2022 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt.

Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania
z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane ze zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Mistrzostwa Polski w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie, Białka Tatrzańska/Jurgów, 19-21.12.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY i REGULAMIN

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

Fundacja Aktywni bez Barier ul. Podchorążych 33, Poznań

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w Mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się ̨ zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome
 • z przyznaną klasą. Zawodnicy osiadający orzeczenie o niepełnosprawności, ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
 • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.
 • W Mistrzostwach   biorą   udział   zawodnicy   podpisujący   oświadczenie   o   starcie   na   własną
 • odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych o stanie zdrowia zawartych w oświadczeniu o niepełnosprawności.
 • Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 10 zł oraz za karnet 10 zł.

Zasady finansowania:

 • Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • W przypadku nieważnego/nieaktualnego orzeczenia o niepełnosprawności organizator ma prawo obciążyć zawodnika i jego trenera/opiekuna kosztami za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz karnet narciarski.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC/FIS.
 • Konkurencje odbędą się w dniach 20-21.12.2022 r.
 • Zawody zostaną przeprowadzone w grupach:
 • Narciarstwo alpejskie
 • niewidomi i niedowidzący (grupy B1-B3)
 • jeżdżący na stojąco (grupy LW1 – LW9),
  • jeżdżący na siedząco (grupy LW10 – LW12).
 • Parasnowboard:
  • SB-LL 1, SB-LL 2, SB-UL,
 • wyniki we wszystkich trzech grupach wg przeliczników czasowych zgodnych z IPC z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 • Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność, co najmniej 3 zawodników/zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej grupie startowej przysługiwać będą jedynie wyróżnienia, przy zachowaniu zasad dotyczących ilości osób w grupie startowej.
 • Wygrywa zawodnik z najniższą sumą czasów 2 przejazdów. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia tylko jednego przejazdu w zależności od warunków atmosferycznych.
 • Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski narciarskie.

Zakwaterowanie, wyżywienie:

Ośrodek wypoczynkowy „U Chramca”

ul. Środkowa 1 (1a, 2a), 34-405 Białka Tatrzańska; tel. (18) 26 542 42, tel. kom. 609 491 252

Klasyfikacja:

 • Obowiązuje klasyfikacja Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC)
 • Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator z uprawnieniami potwierdzonymi przez PZSN „Start”
 • Jeśli zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją może złożyć wniosek o ponowną klasyfikację.
 • Na zawodach najpóźniej klasyfikacja medycznych zawodnika dokonuje się na dzień przed startem w zawodach (tak aby było możliwe naniesienie aktualnej klasy startowej na listę startową – przed odprawą techniczną/ losowaniem numerów startowych)

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 9.12.2022 r. za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego na adres zgloszenia@pzsnstart.eu

Informacje dodatkowe:

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy,
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

Postanowienia końcowe:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • W celu wzięcia udziału w zawodach, każdy uczestnik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych o stanie zdrowia zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz zgodę na przetwarzanie w tym rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas zawodów w postaci treści multimedialnych (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) w celach marketingu i promocji Organizatora oraz sportu wśród osób niepełnosprawnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów zawarte są w odrębnej klauzuli informacyjnej dostępnej w formularzu zgłoszenia.
 • Wyniki Uczestników w postaci: imię i nazwisko, zajęte miejsce, liczba puntów/czas będą opublikowane na stronie internetowej PZSN Start.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.
 • Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 50 zł, protest składać można do 10 minut po zakończeniu danego przejazdu/zaistnienia sytuacji spornych. Komisję odwoławczą stanowią następujące osoby: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów, Klasyfikator Medyczny.

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY MIEJSCA LUB ODWOŁANIA ZAWODÓW DO 5 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM

Program zawodów:

Poniedziałek, 19.12.2022 r.

Od godz. 14:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 16:00 – 19:30 – klasyfikacja medyczna

19:00 – kolacja

20:00 – odprawa techniczna (on-line)

Wtorek, 20.12.2022 r.

6:30 – 8:00 – śniadanie

8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW 9.15 – 9:45 – oglądanie trasy 1. przejazdu G

10:00 – 11:30 – Slalom Gigant 1. Przejazd

11:45 – 12:00 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS

12:00 – 13:00 – Slalom Gigant 2. przejazd

13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard cross (SL/GS) 14:00- 15:00 – snowboard cross (SL/GX)

17:00 – Odprawa techniczna (on-line)

19:00 – kolacja i uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski i dekoracja GS

Środa, 21.12.2022 r.

6:30 – 8:00 – śniadanie

8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich – JURGÓW

8.30 – 9:00 – oglądanie trasy 1 przejazdu SL 9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd

11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL 12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd od 13.00 – obiad

14:00 – dekoracja i zamknięcie Mistrzostw Polski

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu

logo PFRON
Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

III Runda Parapływackeigo Grand Prix Polski

KOMUNIKAT

 III Rundy Parapływackiego Grand Prix Polski, Częstochowa 16-18.09.2022 r.

Organizator

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

Cel

 • Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa
 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia
 • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych
 • Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników
 •  

Uczestnictwo

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników posiadających klasę sportową, a także zawodników niesklasyfikowanych, ale posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ( klasa AB).
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Termin wydarzenia

Konkurencje odbędą się w dniach 17 i 18.09.2022 r.

Miejsce konkurencji

Obiekty MOSiR przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Zasady finansowania

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurencje:

Planowane jest rozegranie 3 bloków konkurencji sportowych:

Blok I:

 • 50 m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14
 • 50m stylem dowolnym kobiet klasa AB
 • 50m stylem dowolnym mężczyzn klasa
 • AB 50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S14
 • 100m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB14
 • 100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB14
 • 50m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S14
 • 50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 400m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S13
 • 400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S13

Blok II:

 • 100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14
 • 100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB14
 • 50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB14
 • 100m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S14
 • 100m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 100m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S14
 • 100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S14

Blok III:

 • 50m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S14
 • 50m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S14
 • 50m st. grzbietowym kobiet Klasa AB

Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 05.09.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników.

Informacje dodatkowe

 • Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ubezpieczenia imprezy
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących,
 • Uczestnicy zawodów zostaną zakwaterowaniu w Hotelu Ibis w Częstochowie
 • Obiady będą serwowane na obiekcie, natomiast śniadania i kolacje w hotelu.

Postanowienia końcowe

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozliczenia w MSiT i PFRON oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku przez organizatora.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony po weryfikacji zgłoszeń

Program wydarzenia:

Piątek, 16.09.2022 r.

Do 18:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie

18:00 – 19:00 Kolacja

20:00 Odprawa techniczna

Sobota, 17.09.2022 r.

8:00 – 9:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania

10:00 – 11:00 Rozgrzewka

11:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów

11:30 – 14:30 Konkurencje Bloku I

13:30 – 15:00 Obiad na obiekcie

15:00 – 18:00 Konkurencje Bloku II

18:30 – 19:30 Kolacja w hotelu

Niedziela, 18.09.2022 r.

07:00 – 09:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;

9:00 – 10:00 Rozgrzewka;

10:00 – 12:30 Konkurencje Bloku III;

13:00 Dekoracja, zakończenie imprezy

12:30 – 14:00 Obiad na obiekcie

Impreza dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Memoriał Witolda Dłużniaka, Wisła, 19-21.09.2022

KOMUNIKAT MEMORIAŁU WITOLDA DŁUŻNIAKA
Wisła, 19-21.09.2022 r.

Organizator

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” oraz Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle organizują Memoriał Witolda Dłużniaka w ramach obchodów 70-lecia istnienia Związku.

Termin wydarzenia

 • Konkurencje odbędą się w dniach 20 i 21.09.2022 r.

Lokalizacja

 • Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Start

Olimpijska 1, 43-460 Wisła

tel. 33 855 24 14

Konkurencje

 • Boccia  – konkurencja 1;
 • Łucznictwo – konkurencja 2;
 • Lekkoatletyka, reprezentowana przez 2 dyscypliny – bieg na 100 m oraz pchnięcie kulą  – konkurencja 3.

Uczestnicy

 • 4 osobowe delegacje z klubów zrzeszonych;
 • Nie są wymagane żadne licencje sportowe.

Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy do 31.08.2022 drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu na podstawie załączonego formularza. Do formularza należy dołączyć ważne orzeczenia zawodników

Program wydarzenia

Poniedziałek, 19.09.2022
Do 15.00 – Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18:00 – kolacja, otwarcie memoriału. Wspominanie historii PZSN START oraz upamiętnienie wieloletniego prezesa związku Witolda Dłużniaka.
20:00 – odprawa techniczna (online)

Wtorek, 20.09.2022
8:00 – 9:00 – śniadanie
10:00 – 14:00 – pierwszy blok zawodów – Łucznictwo ( konkurencja 2)
13:00 – 15:00 – obiad

15:30 – 19:00 – drugi blok zawodów – Boccia ( konkurencja 1)

20:00 – grill

Środa, 21.09.2022
8:00 – 9:00 – śniadanie
10:00 – 14:00 trzeci blok zawodów – Lekkoatletyka ( Konkurencja 3)

13:00 – 15:00 – obiad

15:00 – dekoracja, zakończenie

19.00 – uroczyste zakończenie imprezy

Impreza dofinansowana ze środków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Światowe Igrzyska IWAS

Światowe Igrzyska IWAS, Vila Real de Santo Antonio, Portugalia, 22-29.11.2022 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem organizuje zgrupowanie w składzie:

Kadra:

 1. Jacek Szurgot-Aguilar                   kierownik
 2. Tott Bartłomiej                               kierownik techniczny / fizjoterapeuta
 3. Kownacki Radosław                     fizjoterapeuta / kierownik medyczny
 4. Lewkowicz Zbigniew                    trener główny
 5. Chilewska Renata                        trener
 6. Chochliuk Grażyna                      trener
 7. Dorszyński Grzegorz                   trener
 8. Klaczyńska Paulina                     trener
 9. Kuczek Piotr                                trener
 10. Niedźwiecka Małgorzata             trener
 11. Niemczyn Dariusz                       trener
 12. Szczygieł Jacek                          trener
 13. Woźniak Daniel                           trener
 14. Dobrowolska Aleksandra            fizjoterapeuta
 15. Paszkowski Norbert                    fizjoterapeuta
 16. Świerk Mateusz                          fizjoterapeuta

Zawodnicy:

 1. Biernat Mateusz                 Start Warszawa
 2. Ciuksza Krzysztof                       Start Gorzów
 3. Dudek Kamil                         IKS Cieszyn
 4. Gałan Agata                          Start Gorzów
 5. Głąb Michał                          Start Gorzów
 6. Górczak Bartosz                  Start Gorzów
 7. Kałucka Zofia                         Złotowianka Złotów
 8. Kisiel Katarzyna Start Radom
 9. Kornobys Lucyna                       Start Wrocław
 10. Kotkowski Michał              Start Poznań
 11. Kotłowska Faustyna         Start Gorzów
 12. Kozakowska Róża              Start Tarnów
 13. Krzywdzińska Agata          CR Grudziądz
 14. Krzyżek Artur                       Złotowianka Złotów
 15. Ligęza Damian                          Start Tarnów
 16. Mamczarz Łukasz                     Start Gorzów
 17. Marchewka Martyna              Start Radom
 18. Mirosław Jakub                         Start Wrocław
 19. Oleksiuk Joanna                       Start Szczecin
 20. Owczarek Natalia                     CR Grudziądz
 21. Paulinski Tomasz                      Start Bydgoszcz
 22. Renecka Ingrid                          Start Tarnów
 23. Sochal Maciej                            Start Koszalin
 24. Stoltman Lech                           Start Gorzów
 25. Śliwińska Renata                       Start Gorzów
 26. Ściubak Tomasz                        Start Bydgoszcz
 27. Wojnicki Mateusz                     Start Gorzów

Zbiórka na Lotnisku Chopina w Terminalu A w strefie B 22.11.2022 o godz. 16:30.

Wylot z Warszawy lotem TP 1207 22.11 o 19:00. Przylot do Lisbony o 22:10. Dalej przejazd autokarem do Monte Gordo. Zakwaterowanie w Hotelu Yellow Praia Monte Gordo.

Powrót do Warszawy z Lisbony lotem TP 1206 o 13:05. Przylot do Warszawy o 18:05.

Podczas przelotów obowiązują stroje reprezentacyjne.

Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych i reprezentacyjnych, paszportu lub dowodu osobistego ważnego co najmniej 6 miesięcy w przód a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt.

Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

IWAS
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Grand Prix World Para Athletics, Marakesz (Maroko), 11-20.09.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem organizuje zgrupowanie w składzie:

Kadra:

 1. Tott Bartłomiej                      Fizjoterapeuta/kierownik wyjazdu
 2. Kuczek Piotr                         trener,
 3. Kownacki Radosław             fizjoterapeuta

Zawodnicy:

 1. Kęsy Marcin                        Start Gorzów,
 2. Kossakowski Aleksander    Start Radom,
 3. Kozakowska Róża              Start Tarnów,
 4. Mazur Joanna                     Start Tarnów,
 5. Oleszek Kamil                     AZS UMCS Lublin
 6. Stawicki Michał                   Start Tarnów,
 7. Rogowski Michał                 Start Katowice,
 8. Wietecki  Łukasz                 Start Gorzów.

Zbiórka na Lotnisku Chopina w 11.09.2022 o godzinie 17:00

Wylot grupy Warszawy lotem LH1351 11.09 o 19:10 przez Frankfurt. Przylot do Casablanki 12.09
o 0:35 lotem LH1330. Transport do miejsca zakwaterowania zapewniony jest przez organizatora.

Powrót 20.09 o 1:30 przez Frankfurt lotem nr LH1331. Przylot do Warszawy 20.09 o 12:10 lotem nr LO382.

Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, paszportu ważnego co najmniej
6 miesięcy w przód a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt.

Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
i w ramach możliwości wspólne podróżowanie.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, Słupsk, 19-31.07.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że organizuje udział kadry w PŚ w składzie:

   Sztab szkoleniowy:

 1. Szczygieł Jacek                                             trener/kierownik zgrupowania
 2. Kuczek Piotr                                                  trener (19-28.07.2022)
 3. Wróbel Andrzej                                              trener
 4. Kownacki Radosław                                      fizjoterapeuta
 5. Świerk Mateusz                                             fizjoterapeuta
 6. Majchrzak Michał                                          wolontariusz

Zawodnicy:

 1. Ciuksza Krzysztof                                          Start Gorzów Wlkp.
 2. Cwenar Robert                                              Start Wrocław
 3. Gontarz Magdalena                                       Start Radom
 4. Kibil Jagoda                                                   Start Radom
 5. Kisiel Katarzyna                                            Start Radom
 6. Kossakowski Aleksander                               Start Radom
 7. Kotkowski Michał                                           Start Radom
 8. Kozakowska Róża                                         Start Tarnów (19-28.07.2022)
 9. Marchewka Martyna                                      Start Radom
 10. Owczarek Mateusz                                        Start Radom
 11. Rogowski Michał                                           Start Katowice
 12. Sochal Maciej                                                Start Koszalin
 13. Oleszek Kamil                                               Start Radom
 14. Wietecki Łukasz                                             Start Gorzów

Zakwaterowanie w SOSiR Słupsk, Ul. Madalińskiego 3, 76-200 Słupsk. Rozpoczęcie od kolacji 19.07.2022, zakończenie zgrupowania po obiedzie 31.07.2022 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt.

Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania
z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, Bydgoszcz, 5-16.07.2022


Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje zgrupowanie w składzie:

Kadra:

 1. Mossoń Michał                               trener/kierownik zgrupowania
 2. Niedźwiecka Małgorzata             trener
 3. Wiktor Sobociński                           fizjoterapeuta

Zawodnicy:

 1. Biernat Mateusz                             Start Warszawa
 2. Kornobys Lucyna                           Start Wrocław
 3. Mirosław Jakub                              Start Wrocław
 4. Strawińska Karolina                       Start Warszawa (od 10.07)
 5. Szafrański Michał                          Sprawniejsi.pl Nieznanowice

Zakwaterowanie w Hotelu Zawisza, Ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz. Rozpoczęcie od obiadu 5.07.2022, zakończenie zgrupowania po śniadaniu 16.07.2022 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt i przepisy prawa.

 Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Bydgoszcz lipiec
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, Spała, 7-13.04.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem organizuje zgrupowanie w składzie

Kadra:

 1. Kuczek Piotr                                    trener/kierownik zgrupowania

Zawodnicy:

 1. Kozakowska Róża           Start Tarnów

Zakwaterowanie w Rezydencji Spalskiej, Wojciechowskiego 15, 97-215 Spała. Rozpoczęcie od kolacji 7.04.2022, zakończenie zgrupowania po obiedzie 13.04.2022 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt.

Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania
z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Komunikat organizacyjny
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, Cerniewo, 20.04-1.05.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje zgrupowanie w składzie:

Kadra:

 1. Niemczyn Dariusz           trener/kierownik zgrupowania
 2. Chilewska Renata           trenerka
 3. Pachol Oleg                    trener
 4. Kafka Edyta                    fizjoterapeutka
 5. Wieczorek Izabela          fizjoterapeutka
 6. Rucikowski Karol            psycholog (26-30.04)

Zawodnicy:

 1. Głąb Michał                     Start Gorzów
 2. Jachimowicz Robert       Start Koszalin
 3. Kąkol Piotr                       MKL Toruń
 4. Lepiato Maciej                 Start Gorzów
 5. Madzia Mirosław            IKS Cieszyn
 6. Mamczarz Łukasz            Start Gorzów
 7. Oleksiuk Joanna              Start Szczecin
 8. Paulinski Tomasz             Start Bydgoszcz
 9. Ściubak Tomasz               Start Bydgoszcz

Zakwaterowanie w COS Cetniewo ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo. Rozpoczęcie od obiadu 20.04.2022, zakończenie zgrupowania po śniadaniu 1.05.2022 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt i przepisy prawa.

 Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cetniewo – kwiecień
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zgrupowanie kadry narodowej w lekkiej atletyce, Cetniewo, 25.06-8.07.2022

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” informuje, że zgodnie z planem

organizuje zgrupowanie w składzie:

Kadra:

 1. Niemczyn Dariusz           trener/kierownik zgrupowania
 2. Chilewska Renata           trenerka
 3. Kafka Edyta                       fizjoterapeutka
 4. Śnieżek Mateusz            fizjoterapeutka
 5. Wieczorek Izabela          obsługa techniczna

Zawodnicy:

 1. Adamczyk Kornelia        Start Katowice
 2. Głąb Michał                    Start Gorzów
 3. Jachimowicz Robert       Start Koszalin
 4. Kąkol Piotr                      MKL Toruń
 5. Madzia Mirosław            Start Bielsko Biała
 6. Mamczarz Łukasz           Start Gorzów
 7. Oleksiuk Joanna              Start Szczecin
 8. Paulinski Tomasz             Start Bydgoszcz
 9. Ściubak Tomasz               Start Bydgoszcz

Zakwaterowanie w COS Cetniewo ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo. Rozpoczęcie od obiadu 25.06.2022, zakończenie zgrupowania po śniadaniu 8.07.2022 r. Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich oraz przestrzegania obostrzeń sanitarnych narzuconych przez obiekt i przepisy prawa.

 Ze uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej
i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie rozliczenia kosztów podróży (wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) lub biletów (PKP, PKS) lub faktur w przypadku biletów elektronicznych.  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu
w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane
i podpisane należy przesłać w wersji papierowej w ciągu 14 dni od zakończenia zgrupowania na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa.

Koszty związane z  zgrupowaniem pokrywa Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

cetniewo czerwiec 2022
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom