Bydgoszcz 2021 wolontariat – Formularz Zgłoszeniowy

Drogie Wolontariuszki, Drodzy Wolontariusze!

Przed nami kolejna międzynarodowa impreza lekkoatletyczna – Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy już w czerwcu zagoszczą w Bydgoszczy. To historyczne zawody, które będziemy mieli zaszczyt organizować. Do naszego miasta przyjadą największe europejskie gwiazdy Królowej Sportu by wspólnie rywalizować o tytuł najlepszych w swoich konkurencjach.

Żadne przedsięwzięcie sportowe nie dojdzie do skutku bez pomocy Wolontariuszek i Wolontariuszy, dlatego już dzisiaj zapraszamy do aktywnego współtworzenia tego magicznego wydarzenia .

Wolontariat podczas czerwcowych ME to wyzwanie, ale pamiętajcie – każdy z nas będzie jednym z elementów budujących pewną całość. Pracując wspólnie możemy zorganizować imprezę lekkoatletyczną jakiej jeszcze w Polsce nie było.

Oficjalna rekrutacja potrwa do 23.05.2021. Aby zgłosić swój udział w imprezie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny poniżej. Wszelkie pytania można kierować na adres volunteers@bydgoszcz2021.eu .

Czekamy na Was na stadionie!

Zarezerwujcie czas: 1-5 czerwca 2021!

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Wolontariuszy


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych przekazanych za pomocą formularza zgłoszeniowego na Wolontariat.

 1. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2, tel.: (22) 659 30 11, fax (22) 822 02 23, e-mail: biuro@pzsnstart.eu.
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@pzsnstart.eu.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
  Podane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na Wolontariusza Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy 1-5 czerwca 2021 r., a następnie zawarcia porozumienia oraz wykonania wynikających z porozumienia zadań.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest niezbędność do wykonania umowy (porozumienia) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na kontakcie z Panią/Panem w związku z pełnionym wolontariatem.
  Jeżeli zostanie Pani/Pan Wolontariuszem, przed wejściem na stadion będzie Pani/Pan zobowiązana/y do poddania się testowi na obecność COVID-19. Wyniki testu czyli informację na temat Pani/Pana zdrowia Administrator będzie przetwarzał w celu profilaktyki związanej z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. niezbędność ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
 3. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych, serwis IT), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku na obecność COVID-19 odbiorcą Pani/Pana danych będą właściwe służby sanitarne.
 4. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe osób, które wzięły udział w rekrutacji, ale które nie zostały wybrane na Wolontariuszy Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy 1-5 czerwca 2021 r będą przechowywane do końca Mistrzostw. Porozumienia z osobami, które pełniły funkcję Wolontariuszy podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy 1-5 czerwca 2021 r. będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy po zakończeniu Mistrzostw.
 5. Prawa osób fizycznych
  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych lub pocztą na adres siedziby Administratora.
 6. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji na wolontariusza. Bez Pani/Pana danych osobowych nie będziemy mogli podpisać z Panią/Panem porozumienia wolontariackiego.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu
  Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na podstawie przepisów art. 6 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez PZSN „Start” moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym wolontariusza w celu uczestnictwa w wolontariacie podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 1-5 czerwca 2021.

Regulamin Wolontariatu Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Bydgoszcz 2021

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom