jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w sporcie osób niepełnosprawnych


Białystok
Podlaskie Stowarzyszenie  Sportu Osób Niepełnosprawnych „START”
ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok
tel: (85) 652-37-39 
startbialystok@gmail.com