Komunikat Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w NARCIARSTWIE BIEGOWYM

Wisła, 19-21.12.2016 r.

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16, Warszawa

Uczestnictwo:  

Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC.

2. Konkurencje odbędą się w dniach 20-21.12.2016 r.      

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 13.12.2016 drogą mailową na adres marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza).

Inne:

Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia sprzętu po preferencyjnych cenach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w „Programie”.

Zakwaterowanie uczestników – Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, ul. Olimpijska 1

Program:

Poniedziałek 19.12.2016

Przyjazd i zakwaterowanie zawodników

19.00 – kolacja

20:00 – odprawa techniczna

Wtorek 20.12.2016

8:00 – śniadanie

9.00 – (Wisła-Jonidło) uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski

9:15-13:30- konkurencje sprinterskie (klasy startowe: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi, grupa open)

14:00- obiad

19:00- kolacja i wręczenie medali

Środa 21.12.2016 

8:00 śniadanie

9:30- (Wisła-Kubalonka) biegi średnie (klasy startowe: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi)

13:00- obiad i wręczenie nagród, uroczyste zamknięcie Mistrzostw Polski.

Formularz zgłoszeniowy

Komunikat