Mistrzostwa Europy w parawioślarstwie- Bled (Słowenia) 22-29.05.2023

Na zawody powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa:

1.  Tomasz Kaźmierczak     trener koordynator kadry

2.  Ewelina Wilk                     trenerka współpracująca

3.  Ewa Nizio                          fizjoterapeutka

Zawodnicy 

Kobiety:

  1. Jolanta Majka                            KSI START Szczecin                                       konkurencja         PR2

Mężczyźni:                                                                                                         

  1. Michał Gadowski                       KSI START Szczecin                                        konkurencja        PR2

Rezerwowy:

  1. Arkadiusz Skrzypiński              KSI START Szczecin                                        konkurencja        PR1
  2. Jan Folga                                      KS AZS AWF Kraków                                     konkurencja        PR1
  3. potwierdzenie  udziału  jak również niemożliwość uczestnictwa należy dokonać w terminie do 21.05.2023 r. na email t.kazmierczak@wp.pl ( lub telefonicznie 603404550)
  4. Wyjazd na zawody  w dniu 22.05.2023 godz. 15:00 z Polic.  Przyjazd z zawodów w dniu 29.05.2023 około godz. 13:00 do Polic.
  5. Zakwaterowanie 23-28.05.2023  Hotel Marinsek ul. Glavna cesta 2, 4202 Naklo, Słowenia
  6. Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia wyjazdu, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
  7. Udział w zawodach dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023
  8. za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne   ‘Start”.

Otrzymują: KSI START Szczecin, KS AZS AWF Kraków

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom