Puchar Świata w parawioślarstwie- Lucerna (Szwajcaria) 05-09.07.2023

Na zawody powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa  :

1.  Ewelina Wilk                                  trenerka współpracująca

Zawodnicy 

  1. Arkadiusz Skrzypiński     KSI START Szczecin                                    konkurencja    PR1

  • potwierdzenie  udziału  jak również niemożliwość uczestnictwa należy dokonać w terminie do 03.07.2023 r. na email t.kazmierczak@wp.pl ( lub telefonicznie 603404550)
  • Wyjazd na zawody  w dniu 05.07.2023 godz. 08:00 z Szczecina.  Przyjazd z zawodów w dniu 09.07.2023 około godz. 23:00 do Szczecina.
  • Zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa organizator zawodów.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia wyjazdu, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 Warszawa.
  • Udział w zawodach dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023
  • za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne ‘Start”.

Otrzymują: KSI START Szczecin, KS AZS AWF Kraków

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom