Rusza nabór do sekcji pływackich

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ogłasza nabór uczestników/czek do projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Zajęcia sekcji pływackich odbywać się będą średnio cztery razy w tygodniu do końca grudnia 2017 roku (z przerwami, np. świątecznymi) na terenie całego kraju.

W przypadku chęci przystąpienia do projektu, kandydat/ka:

– musi posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne, które najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu należy okazać osobie z biura Projektodawcy,

– musi wypełnić dokumentację rekrutacyjną (załącznik nr 1, załącznik nr 2) i dostarczyć oryginały do siedziby Projektodawcy,

– nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych ze środków PFRON projektów, jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów do osiągnięcia takich samych efektów.

Przed wysłaniem dokumentacji rekrutacyjnej należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Z dopiskiem: Sekcje pływackie

O zakwalifikowaniu się do projektu każda z osób zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja.sekcje@pzsnstart.eu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik 3 – Karta rekrutacyjna

Załącznik 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie