XXIII Mistrzostwa Polski w Paratańcu Sportowym

2021 Para Dance Sport Polish Polish Open Łomianki 08-10.10.2021

Prawa autorskie zastrzeżone! Właścicielami praw są fotograf Adrian Stykowski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START.
Zdjęcia do użytku niekomercyjnego. Zezwala się na publikowanie np. w mediach społecznościowych, na kontach prywatnych pod warunkiem podpisu / oznaczania:
fot. Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START

Copyright reserved! The owners of rights are photographer Adrian Stykowski and Polish Sports Association of the Disabled START
Photos for non-commercial use. Permission is granted for publication (social media, on private accounts) under the condition of signature / marking:
photo Adrian Stykowski / Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START.

DZIEŃ 2 – 10.10.2021


















DZIEŃ 1 – 09.10.2021