Zgrupowania kadry narodowej w parasnowboardzie w Passo Stelvio (Włochy) 18-26.10.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje  wyjazd kadry  narodowej   w   

składzie:

Kadra  szkoleniowa:

1.Małgorzata KELM                – trener

Zawodnicy:

  1. Wojciech TARABA          –  AZS AWF Kraków
  • Dojazd na miejsce zgrupowania samochodem osobowym zawodnika w dn. 18.10.2021
  • Uczestnicy wyjazdu na zgrupowanie powinni zabrać ze sobą aktualne badania  lekarskie
  • Zakwaterowanie i  wyżywienie w Hotelu Pirovano  – 23032 Bormio, Włochy
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia zgrupowania, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie www.pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9/2 00-216 Warszawa
  • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zgrupowania z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.

Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej według umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021roku.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom