Zgrupowanie Kadry Narodowej w parawioślarstwie – Police, 18-21.12.2022 r.

Na zgrupowanie powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa :

1.  Tomasz Kaźmierczak      trener główny kadry

2.  Ewelina Wilk                     trener współpracujący

3.  Beata Buryta           obsługa fizjoterapeutyczna

Zawodnicy 

1. Jolanta Majka                  KSI START Szczecin         konkurencja PR2Mix2x    

2. Michał Gadowski            KSI START Szczecin         konkurencja PR2Mix2x

3. Arkadiusz Skrzypiński   KSI START Szczecin         konkurencja PR1M1x

Rezerwowi:

 1. Leszek Niewiarowski    KSI START Szczecin         konkurencja PR1M1x

2. Michał Breczko               KSI START Szczecin         konkurencja PR1M1x

  • potwierdzenie  udziału  jak również niemożliwość uczestnictwa należy dokonać w

w terminie do 14.12.2022 r. na email t.kazmierczak@wp.pl ( lub telefonicznie 603404550)

  • uczestnicy wyjazdu na konsultacje powinni zabrać ze sobą aktualne badania lekarskie.
  • Konsultacje rozpoczynają się  w dniu  18.12.2022  kolacją, a kończy śniadaniem  w dniu 21.12.2022. Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Dobosz  ul. Wróblewskiego 1, 72-010 Police
  • Za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne   ‘Start”.
  • Zwrot kosztów przejazdu (do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: agata.kaczmarek@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP: 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
  • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
  • Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Umowy 2022/0128/0076/SubC/DSW z dnia 07.11.2022.

Otrzymuje: „Start” Szczecin                                

                         

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom