Zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej w parasnowboardzie w Austrii (Hintertux) 27.10-3.11.2022

Na zawody powołuje się  następujące osoby:

Kadra  szkoleniowa :

1.  Zuzanna Smykała               trenerka kadry

2.  Karolina Adamska              trenerka współpracująca

Zawodnicy 

1. Monika Kotzian                   START KATOWICE              

2. Natalia Siuba – Jarosz      START BIELSKO BIAŁA                              

  • uczestnicy wyjazdu powinni zabrać ze sobą aktualne badania lekarskie, dzienniczki treningowe,  stroje sportowe dresy, obuwie itp
  • Wyjazd na zgrupowanie w dniu 27.10.2022  o godz. 8:00:00 z Katowic. Przyjazd w dniu 03.11.2022 około godz. 21:00 do Katowic. Wyjazd odbędzie się wynajętym samochodem.
  • Zakwaterowanie ze śniadaniem w  Adres: Lanersbach 346,6293 Tux.
  • Za prawidłowe wyposażenie zawodników  i powiadomienie o powyższych sprawach  czyni  się  odpowiedzialne  jednostki organizacyjne   ‘Start”.
  • Zwrot kosztów przejazdu (do miejsca zbiórki) nastąpi na podstawie not księgowych lub faktur wystawionych przez macierzysty klub sportowy lub indywidualnie do 7 dni po zakończeniu akcji, które należy przesłać w wersji elektronicznej po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP lub ewidencja przebiegu pojazdów – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) na adres: agata.kaczmarek@pzsnstart.eu, a także wersję oryginalną na adres: PZSN „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa, NIP: 526-10-53-340, w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia.
  • Z uwagi na zasady celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zwracamy się z prośbą o optymalizację kosztów przejazdu zawodników oraz kadry szkoleniowej i w ramach możliwości wspólne podróżowanie na miejsce zbiórki, z zachowaniem bezpieczeństwa i restrykcji sanitarnych.
  • Wyjazd reprezentacji Polski został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Umowy 2022/0048/0076/SubC/DSW z dnia 25.04. 2022                                        

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom