Zakup sprzętu sportowego

W ramach zadania “zakup sprzętu sportowego” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych “Start” dokonał zakupu sprzętu dla sekcji sportowych swoich siedemnastu jednostek organizacyjnych: – Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start „ w Białymstoku – Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Bielsku Białej – Ludowy Klub Sportowy „Gol-Start” w Częstochowie – Integracyjny Klub […]

Zapytanie ofertowe 2/12/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest na świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży […]

Zapytanie konkursowe 01/12/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych “Start” zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia w ramach konkursu: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji Rozbudowy, Modernizacji, i Przebudowy Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich ”Start” w Wiśle […]

MP w Narciarstwie Biegowym – Wisła – Jonidło (dzień 1)

Za nami pierwszy dzień zmagań na dystansie 1 km stylem klasycznym na trasie Wisła – Jonidło. W zawodach wzięli udział sportowcy z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentantów kadry narodowej w narciarstwie biegowym i to właśnie oni po raz kolejny zdobyli tytuły Mistrzów Polski. Drugi dzień zawodów będzie rozgrywany na dystansie 5 km na Kubalonce. Medaliści […]

Przewodnik dla młodych sportowców

Przewodnik od Natalii Partyki   Fundusz Natalii Partyki nie jest w stanie przyznać stypendiów wszystkim utalentowanym młodym sportowcom. Jednak postanowiono wesprzeć młodych, ambitnych w inny sposób. Przy wsparciu ekspertów różnych dziedzin stworzono ,,Przewodnik dla młodych sportowców’’. Publikacja ta została stworzona z myślą o młodych ludziach, wchodzących w świat zawodowego sportu. Zawiera ona wskazówki fizjoterapeuty, psychologa […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie 2/11/2016

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę dostawcy sprzętu sportowego zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 2/11/2016. W określonym terminie wpłynęło 7 ofert spełniających warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. Najkorzystniejszą wg kryterium ceny ofertę, spełniającą warunki zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiły firmy: SUMO SP ZOO, ul. Święty […]

Komunikat Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w NARCIARSTWIE BIEGOWYM Wisła, 19-21.12.2016 r. Organizator: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16, Warszawa Uczestnictwo:   Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy powinni posiadać […]