O nas

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jest pierwszą organizacją w naszym kraju, założoną w 1952 roku, która rozpoczęła działalność sportowo-rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych. Przez niemal całą drugą połowę XX w. realizowano ją w popularnych spółdzielniach pracy.

Idea igrzysk paraolimpijskich zmieniła z upływem lat funkcjonowanie „Startu”. Pierwsze igrzyska odbyły się w 1960 roku, Polacy zadebiutowali na czwartych z kolei, mianowicie w Heidelbergu w 1972 roku.  

Obecnie „Start” działa na fundamentach  zbudowanych w 1995 roku, dzięki reformie rozszerzenia oferty programowej w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w całym środowisku niepełnosprawnych. Już ponad 50 stowarzyszeń i klubów zrzeszonych jest od tego momentu w „Starcie” , w których uprawiać można wiele dyscyplin sportu, a do ich katalogu odsyłamy tutaj! Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie dyscypliny, które są w programie igrzysk paraolimpijskich można trenować w klubach „startowskich”.  

Kluczowym momentem dla „Startu” było powołanie, również z jego inicjatywy, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w 1998 roku. Do momentu jego powstania to „Start” był odpowiedzialny w Polsce za organizację (w tym formalną i logistyczną dotyczącą wyjazdu polskiej reprezentacji na igrzyska) i promocję sportu osób z niepełnosprawnościami oraz komunikację z międzynarodowymi organizacjami sportu niepełnosprawnych.

Podstawową kompetencją „Startu” jest do dzisiaj szkolenie w klubach, a także przygotowanie kadr narodowych do udziału w imprezach mistrzowskich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako organizacja pozarządowa jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których działalność zmierza do rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Strukturę organizacyjną „Startu” tworzą Zarząd i Komisja Rewizyjna. Pieczę nad obsługą administracyjną sprawuje Biuro.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jest pierwszą organizacją w naszym kraju, założoną w 1952 roku, która rozpoczęła działalność sportowo-rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych. Przez niemal całą drugą połowę XX w. realizowano ją w popularnych spółdzielniach pracy.

SPRAWDŹ DOROBEK MEDALOWY POLAKÓW
NA LETNICH I ZIMOWYCH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH!