1. Projekt „Aktywni sportowo – aktywni życiowo” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” (zwany dalej PZSN „Start”) w formie powierzenia mu realizacji zadania publicznego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  3. Projekt ma charakter ponadregionalny.
  4. Biuro Lidera Projektu znajduje się przy ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, tel.: +48 22 659 30 11, faks: +48 22 822 02 23, e-mail: marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu.
  5. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start”.
  7. Celem głównym zadania publicznego jest poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych. W ramach zadania określone zostały również cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte poprzez przygotowanie i realizację Indywidualnych Planów Działania (IPD):
  • rehabilitacja zawodowa i poprawa sprawności fizycznej beneficjentów ostatecznych;
  • zachęcenie beneficjentów do podejmowania aktywności zawodowej, sportowej i społecznej;
  • integracja środowiska osób niepełnosprawnych;
  • przekazanie beneficjentom umiejętności służących samodoskonaleniu umiejętności.

W ramach projektu planowana jest organizacja 11 obozów sportowych:

– 21/02-03/03/2019 – Złotów
– 03-13/03/2019 – Wisła
– 24/03-03/04/2019 – Wisła
– 07-17/04/2019 – Wisła
– 04-14/07/2019 – Kraków
– 08-18/07/2019 – Ruciane-Nida
– 18-28/07/2019 – Ruciane-Nida
– 7-17/08/2019 – Wisła
– 16-26/08/2019 – Darłówko

Terminy kolejnych obozów oraz weekendów sportowych będą podawane na bieżąco.