Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych w narciarstwie biegowym

KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM
Wisła, 20-22.12.2017 r.

Organizator:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
 • Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z
  przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy
  posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
 • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
 • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i World Para Nordic Skiing.
 • Konkurencje odbędą się w dniach 21 i 22.12.2017 r.

Zasady finansowania:

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Trasy:

21.12 – Wisła-Jonidło – trasa płaska, dystans ok. 1 km
22.12 – Wisła-Kubalonka – pętla ok. 1 km, 5 okrążeń

W czasie zawodów możliwe będzie wypożyczenie sprzętu z Wypożyczalni Jonidło – http://www.jonidlo.pl/

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 13.12.2017 drogą
mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu. (na podstawie załączonego formularza – pobierz formularz)

Informacje dodatkowe:

 • Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy,
 • Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca rozgrywania zawodów,
 • Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

Postanowienia końcowe:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

Program zawodów:

Środa 20.12.2017
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19:00 – kolacja
20:00- odprawa techniczna

Czwartek 21.12.2017
7:00 – 9:00 – śniadanie
10:00 – (Wisła—Jonidło) – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski
10:30–14:00 – konkurencje sprinterskie (grupy: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi,open), wręczenie nagród
14:30 – obiad
19:00 – kolacja

Piątek 22.12.2017
7:00 – 9:00 śniadanie
10:00 – 12:00 – (Wisła-Kubalonka) – biegi średnie (grupy: siedzący, stojący,
niewidomi/niedowidzący)
12:30 – zakończenie Mistrzostw Polski, wręczenie nagród
13:30 – obiad, wyjazd uczestników

I Ogólnopolski Miting Pływacki

Regulamin i Program Imprezy:

I Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych

Łódź, 10-12.11.2017 r.

 

ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa,
  : 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu

 

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PATRONATY HONOROWE

 Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

 • Polski Komitet Paraolimpijski

WSPÓŁPRACA:

 Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu

 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 10-12.11.2017 r.;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego, Kampus Politechniki Łódzkiej, Ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;
 • Basen 50 m, 8 torów, pomiar czasu elektroniczny Swiss Quantum;

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W  zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • formalnie zgłoszone do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – do 30.10.2017 r., na adres e-mail: zgloszenia@pzsnstart.eu

Zgłoszenia należy przesłać w dwóch plikach – załącznik 1 lub zaproszenie (zgłoszenie do zawodników do poszczególnych konkurencji) oraz załącznik 2 (zgłoszenie zawodników i pozostałych członków ekipy.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn systemem “open”.

 • Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji.
 • Przewidywane konkurencje:

Blok I – 11.11.2017 (Sobota)

50 m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

50m stylem dowolnym kobiet klasa AB

50m stylem dowolnym mężczyzn klasa AB

50m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1- S14

100m st. klasycznym kobiet Klasa SB4-SB14

100m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB4-SB14

50m st. motylkowym kobiet Klasa S1-S7

50m st. motylkowym mężczyzn Klasa S1-S7

400m st. dowolnym kobiet Klasa S6-S13

400m st. dowolnym mężczyzn Klasa S6-S13

4 x50m st. zmiennym kobiet Open

4 x50m st. zmiennym mężczyzn Open

 

Blok II – 11.11.2017 (Sobota)

100m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S14

100m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S14

50m st. klasycznym kobiet Klasa SB1-SB3

50m st. klasycznym mężczyzn Klasa SB1-SB3

100m st. grzbietowym kobiet Klasa S6-S14

100m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S6-S14

100m st. motylkowym kobiet Klasa S8-S14

100m st. motylkowym mężczyzn Klasa S8-S14

4 x 50m st. dowolnym kobiet Open

4 x 50m st. dowolnym mężczyzn Open

 

Blok III – 12.11.2017 (Niedziela)

50m st. grzbietowym kobiet Klasa S1-S5

50m st. grzbietowym mężczyzn Klasa S1-S5

150m st. zmiennym kobiet Klasa SM1-SM4

150m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM1-SM4

200m st. zmiennym kobiet Klasa SM5-SM14

200m st. zmiennym mężczyzn Klasa SM5-SM14

200m st. dowolnym kobiet Klasa S1-S5 i S14

200m st. dowolnym mężczyzn Klasa S1-S5 i S14

 

Starty PK możliwe są w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Organizatora. Klasa AB oznacza zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez przyznanej klasy startowej. O kolejności w danej konkurencji decydować będzie liczba zdobytych punktów według tabeli punktowej IPC-Swimming 2016.

 

NAGRODY:

 

Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy (I-III miejsce) z każdej konkurencji:  medale i dyplomy. W miarę pozyskanych środków Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji OPEN; dla najlepszych zawodniczek i zawodników zawodów na podstawie sumy punktów z dwóch najlepszych konkurencji.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy.
Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania na pływalnię.
Z uwagi na ograniczoną ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób towarzyszących.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat.

 

PROGRAM  ZAWODÓW

Piątek, 10.11.2017 r.
Do 18:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie
18:00 – 19:00 Kolacja
20:00 Odprawa techniczna
Sobota, 11.11.2017 r.
8:00 – 9:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
10:00 – 11:00 Rozgrzewka
11:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów
11:30 – 14:30 Konkurencje Bloku I
13:30 – 15:00 Obiad na obiekcie
15:00 – 18:00 Konkurencje Bloku II
18:30 – 19:30 Kolacja w hotelu
Niedziela, 12.11.2017 r.
08:00 – 09:30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;
11:00 – 12:00 Rozgrzewka;
12:00 – 15:30 Konkurencje Bloku III;
16:00 Dekoracja Bloku III, Zakończenie imprezy
16:30 Obiad na obiekcie

 

Mistrzostwa Świata w tańcu na wózkach – Malle 2017

Polacy wracają do kraju z czterema brązowymi medalami  z Mistrzostw Świata w tańcu na wózkach – Malle (Belgia). W mistrzostwach wzięło udział  170 zawodników z 22 krajów, którzy rywalizowali w 18 konkurencjach. W pierwszym dniu mistrzostw podziwiać można było występy solistów i solistek oraz tańce duetów w konkurencjach combi latin i duo standard w klasach niepełnosprawności I i II, w niedzielę do konkurencji doszedł styl dowolny.

Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie: Katarzyna Błoch, Paweł Karpiński, Joanna Reda, Marek Zaborowski i Nadine Kinczel oraz trener – Włodzimierz Ciok.

Pierwszego dnia Nadine Kinczel i Paweł Karpiński zdobyli brązowy medal w kategorii  combi latin 2. Duet Joanna Reda i Paweł Karpiński wywalczył brąz w kategorii – duo standard 2 . Katarzyna Błoch zajęła trzecie miejsce w kategorii single women 2. W niedzielę zaś następny medal wywalczył duet Joanna Reda i Paweł Karpiński w kategorii duo latin 2. Dla Redy był to drugi medal podczas tych zawodów, dla Karpińskiego trzeci.

Świetne zaprezentowali się Katarzyna Błoch i Marek Zaborowski zajmując 4 miejsce w kategorii freestyle combi 2; para wywalczyła 6 miejsce w kategorii combi latin 2 oraz 7 miejsce w kategorii combi standard 2. Katarzyna Błoch zajęła 5 miejsce w kategorii freestyle women 2, Paweł Karpiński – 6 miejsce w kategorii solo men 2 i Joanna Reda 8 miejsce w kategorii solo women 2.

Dziękujemy naszym tancerzom za wspaniałe występy i życzymy powodzeniach w treningach. Kolejne mistrzostwa już za rok.

Cztery medale podczas PŚ w strzelectwie niepełnosprawnych

W dniach 20-27.09.2017r. w miejscowości Osijek w Chorwacji odbył się Puchar Świata niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym, gdzie startowało 102 zawodników z 25 państw. W skład pięcio-osobowej reprezentacji kraju wchodziło trzech pistoleciarzy: Szymon Sowiński (START Zielona Góra), Sławomir Okoniewski (START Szczecin), Filip Rodzik (Skorpion Polkowice), kierownik wyjazdu Danuta Tarnawska (członek Zarządu PKPar) oraz trener kadry narodowej Marek Marucha.

Reprezentacja pistoleciarzy przywiozła w sumie cztery medale, jeden złoty i trzy brązowe. Wszystkie krążki wywalczyli w konkurencjach zespołowych: (pistolet standard – złoty medal, pistolet dowolny, pistolet sportowy, pistolet pneumatyczny – brązowe medale). Najbliżej medalu indywidualnego był Szymon Sowiński, który w konkurencji pistolet sportowy 30+30 strzałów na odległość 25m zajął 4 miejsce, ustanawiając przy tym nowy rekord Polski. Pozostali zawodnicy uzyskiwali wartościowe wyniki, lecz brakowało im kilku punktów do wejścia do ósemki finałowej.

Uzyskane wyniki dają nadzieję na kolejne medale podczas Pucharów Świata. Dzięki tym wynikom Polska reprezentacja zajęła ósme miejsce na 25 uczestniczących krajów. Kadrowicze uzyskali minima uprawniające ich do startu podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Korei.

Marek Marucha

ODWOŁANE MISTRZOSTWA ŚWIATA W MEKSYKU

ODWOŁANE:
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PŁYWANIU MEKSYK 26.09-08.10.2017
MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW I JUNIORÓW W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW MEKSYK 26.09-8.10.2017

Wczoraj (19.09) doszło do kolejnego trzęsienia ziemi w Meksyku. Po tragedii IPC współpracuje z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym w Meksyku w sprawie nadchodzących Mistrzostw Świata w pływaniu oraz Mistrzostw Świata Seniorów i Juniorów w podnoszeniu ciężarów, które miały rozpocząć się pod koniec września.
Decyzją IPC zawody zostały odwołane. Poinformujemy Was o nowym terminie.
Przekazujemy kondolencje i wyrazy współczucia dla mieszkańców Meksyku. Cały ruch paraolimpijski łączy się w smutku z rodzinami i bliskimi ofiar tej tragedii.

Oficjalny komunikat IPC

IX INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W BOCCI

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START” Zielona Góra było organizatorem IX Integracyjnych  Mistrzostw Województwa Lubuskiego w BOCCI. Zawody odbyły się w dniu 18 września 2017r., po raz pierwszy gościnnie w Nowej Soli, gdzie w ostatnich latach bardzo rozwija się ta paraolimpijska dyscyplina sportu. W Mistrzostwach uczestniczyło 60 zawodników z 12 lubuskich organizacji i szkół działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Gorzowa, Lubska, Nowej Soli, Sławy, Zielonej Góry, Żagania i Żar. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Waldemar Wrześniak – Starosta Nowosolski. Przed rozpoczęciem sportowej rywalizacji dla uczestników Mistrzostw wystąpiła nowosolska grupa taneczna „Paranoja”.

Turniej  przeprowadzono w trzech grupach startowych: Grupa BC3 zawodnicy sklasyfikowani (zawodnicy grający przy pomocy rynny z asystentem) – klasyfikacja indywidualna. Grupa I zespoły 3-osobowe (plus rezerwowi) składające się z  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu lub innymi schorzeniami  –  w tym co najmniej 1 osoba  siedząca na wózku inwalidzkim – gra w pozycji siedzącej – klasyfikacja zespołowa, Grupa II  zespoły 3-osobowe (plus rezerwowi) składające się z osób z lekką niepełnosprawnością oraz pełnosprawne, gra w pozycji stojącej – klasyfikacja zespołowa.

Końcowa klasyfikacja IX Integracyjnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w BOCCI

Grupa BC3 – klasyfikacja indywidualna:
I m  –  Tomasz Niparko    ZSR ”Start” Zielona Góra
II m  – Katarzyna Ukleja ZSR ”Start” Zielona Góra

Grupa I – zespołowo:
I m – Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra – zespół II
II m – Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra – zespół I
III m – Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
IV m – Dzienny Dom Wsparcia w Żarach
V m – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzowie Wlkp.

Grupa II – zespołowo:
I m – Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli
II m – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kolory Życia” w Zielonej Górze
III m – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Soli
IV m – „Alternatywy” w Sławie
V m – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli
VI m – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Zielonej Górze
VII m – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku
VIII m – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Winnica” w Zielonej Górze

Zespoły, które uplasowały się na miejscach  I-VI  grupie I, II otrzymały puchary i dyplomy, natomiast zawodnicy  zespołów, które zajęły miejsca I-III – medale. Zawodnicy Grupy BC3 otrzymali dyplomy oraz za miejsca I – III  medale i puchary  Dzięki nowosolskim gospodarzom najlepsi otrzymali również upominki.

Były to bardzo udane zawody. W imieniu swoim i wszystkich uczestników bardzo serdecznie dziękujemy władzom i radnym miasta Nowej Soli za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Mistrzostw Województwa.

Prezes   ZSR  „START”  Zielona Góra

Danuta  Tarnawska

PUCHAR POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STRZELECTWIE SPORTOWYM

W dniach 07 – 10.09.2017 w Bydgoszczy rozegrał się Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym. W turnieju wzięło udział 47 zawodników (Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Warszawa, Polkowice, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz) wraz z czołówką kadry narodowej.

Nad zawodami patronat objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski. Zawody odbywały się w konkurencjach indywidualnych: P1,P2,P3,P4,P5,R1,R2,R3,R4,R5,R6 oraz drużynowych: P1, R3, R5, R6.

Podczas zawodów padło osiem rekordów polski:

 • R1- Karabin pneumatyczny 60 strzałów stojąc – mężczyźni   Florek Janusz
 • P2- Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – kobiety  Andruszkiewicz Beata
 • R2- Karabin pneumatyczny 40 strzałów stojąc – kobiety Szulc Jolanta
 • P1- Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – mężczyźni  Sowiński Szymon
 • R3- Karabin pneumatyczny 60 strzałów leżąc – OPEN Andruszkiewicz Waldemar
 • R3- Karabin pneumatyczny 60 strzałów leżąc – OPEN Andruszkiewicz Waldemar
 • R6- Karabin dowolny 60 strzałów leżąc – OPEN Andruszkiewicz Waldemar, Sondej Tadeusz, Szulc Jolanta
 • R6- Karabin dowolny 60 strzałów leżąc – OPEN Andruszkiewicz Waldemar

Puchar został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Bydgoszcz  – Wydział Edukacji i Sportu. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start Bydgoszcz”.