• Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2019

  Data publikacji: 03.09.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2019 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000502/BF/D podpisanej w dniu 07.03.2019r. pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV 37400000-2 – Sprzęt sportowy 4. Zadania po stronie Wykonawcy  złożenie w terminie oferty…

  Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2019 została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 11.07.2019r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas Grand Prix World Para Athletics – 47. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski.   Postępowanie nr 02/07/2019 z dnia 03.07.2019r. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: DOMTEL SPORT Grzegorz Lipińśki Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne BRDA Sp. z o.o. które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI 1 DOMTEL SPORT Grzegorz Lipińśki Koszt oferty (w zakresie usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego) 100,00 pkt – 2 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”…

  Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 09.07.2019r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo handbike) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.    Postępowanie z dnia 01.07.2019r. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy: Olimp Laboratories Sp. z o.o. MADOX F.H. Tytan Janusz Banasiak które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 4) 2 MADOX Wartość brutto…

  Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/07/2019

  Data publikacji: 03.07.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/07/2019 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – szermierka na wózkach) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV 37400000-2 – Sprzęt sportowy 4. Zadania po stronie Wykonawcy  złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)  złożenie w terminie…

  Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/07/2019 została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2019

  Data publikacji: 03.07.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2019 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, gastronomiczna, wynajmu obiektów sportowych oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas Grand Prix World Para Athletics – 47. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Sprawdź się! – cykl imprez sportowych”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000514/BF/D z dnia 17.04.2018r., podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV 55120000-7 –…

  Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2019 została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 03.07.2019r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Postępowanie z dnia 25.06.2019r. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy: F.H. Tytan Janusz Banasiak Olimp Laboratories Sp. z o.o. MADOX które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 F.H. Tytan Janusz Banasiak Wartość brutto 100,00 pkt (poz. 1, 7, 8) 2 Olimp Laboratories Sp.…

  Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019

  Data publikacji: 01.07.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – kolarstwo handbike) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV 15882000-8 – Produkty dietetyczne 4. Zadania po stronie Wykonawcy  złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)  złożenie w…

  Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019 została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/06/2019

  Data publikacji: 25.06.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/06/2019 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – strzelectwo sportowe) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki. 3. Zapytanie dotyczy kodu CPV 15882000-8 – Produkty dietetyczne 4. Zadania po stronie Wykonawcy  złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 1)  złożenie w…

  Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/06/2019 została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 24.06.2019r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu specjalistycznego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.    Postępowanie z dnia 14.06.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Roco Yacht Artur Rokoszewski która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 Roco Yacht Artur Rokoszewski Cena brutto 100,00 pkt

  Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona
 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 21.06.2019r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – wioślarstwo i pływanie) w ramach umowy nr 2019/0079/0076/SubC/DSW z dnia 23.04.2019r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.    Postępowanie z dnia 13.06.2019r. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy: RED MED. Poland Sp. z o.o. Olimp Laboratories Sp. z o.o. MADOX F.H. Tytan Janusz Banasiak które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 RED MED. Poland Sp. z o.o. Wartość brutto…

  Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona
Powiększ
Kontrast