Projekt realizowany jest w terminie 1.03-31.12.2018 i zakłada organizację 3 imprez sportowych:

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez zgłoszenia do poszczególnych imprez. Komunikaty organizacyjne wraz z drukami zgłoszeniowymi umieszczane będą na bieżąco na stronie pzsnstart.eu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.