W Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych “Start” funkcjonują kadry narodowe dla kilkunastu dyscyplin sportowych uprawianych przez osoby z niepełnosprawnościami. Są one wyodrębnione od polskich związków sportowych, tworząc wyłączny zakres działalności “Startu”.

Dyscypliny zimowych igrzysk paraolimpijskich

Dyscypliny letnich igrzysk paraolimpijskich

Dyscypliny nieparaolimpijskie