Struktura

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako organizacja pozarządowa jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których działalność zmierza do rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Strukturę organizacyjną „Startu” tworzą Zarząd i Komisja Rewizyjna. Pieczę nad obsługą administracyjną sprawuje Biuro.

Zarząd
Prezes Zarządu Łukasz Szeliga
Wiceprezes Zarządu Eugeniusz Grabowski
Wiceprezes Zarządu Jerzy Jankowski
Członek Zarządu Marcel Jarosławski
Członek Zarządu Romuald Schmidt
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Tomasz Leżański
Zastępca Przewodniczącego Waldemar Madej
Członek Komisji Stanisław Ślęzak
Biuro Zarządu
Dyrektor Zarządzający Łukasz Szeliga
p.o. Dyrektor Biura Zarządu Ewa Truszewska
Sekretariat Agnieszka Dul
Dział Sportu
Kierownik Robert Kamiński
Marcel Jarosławski
Emilia Gaca
Bartosz Sójka
Jacek Szurgot – Aguilar
Agata Hass – Kaczmarek
Dział Księgowości
Ewa Sośnicka
 Jolanta Ciećwierz
Grażyna Kotarska