Klauzula Informacyjna

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start”: 1. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski […]