Obozy i weekendy: Aktywni Sportowo Aktywni Życiowo – zapraszamy

Zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie pn.: „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne – Aktywni Sportowo – Aktywni Życiowo”.

Projekt „Aktywni Sportowo – Aktywni Życiowo” realizowany jest przez cały rok 2017. Od maja do grudnia odbędą się obozy sportowe oraz weekendy sportowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub wzroku. Obozy trwają 11 dni (10 noclegów) i będą miały miejsce w różnych miejscach w kraju. Podczas obozów uczestnicy poznają dyscypliny sportu i pod okiem trenerów doświadczonych w pracy z osobami z niepełnosprawnością, wezmą udział w zajęciach w podziale na grupy. Grupy zostaną wyłonione w zależności od stopnia zaawansowania, oraz mozliwości uczestników i stopnia niepełnosprawności. Poza trenerami nad uczestnikami opiekę sprawują wolontariusze, psycholog, rehabilitant, medyk.

Uczestnicy mają zagwarantowany pobyt z wyżywieniem, treningi, opiekę, ubezpieczenie, pokrywane są również koszty dojazdu wszystkich uczestników.

Poza zajęciami sportowymi beneficjenci odbędą zajęcia z psychologiem i spotkania z rehabilitantem.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, projekt jest w pełni finansowany ze środków PFRON.

Dostępne terminy obozów:

Muszyna:
14-24.07.2017 r.
25.07 – 04.08.2017 r.

Olecko:
1-11.07.2017 r.

Serwy:
11-21.08.2017 r.
21-31.08.2017 r.

Kontynuacją obozów są Weekendy Sportowe, osoby najbardziej zainteresowane dalszym oprawianiem sportu, po uczestnictwie w obozie, mogą wziąć udział w weekendzie sportowym, który trwa od kolacji dnia pierwszego do obiadu dnia trzeciego. Podczas każdego takiego weekendu uczestnicy odbędą serię treningów z wybranych dyscyplin sportowych.

Warunki rekrutacji:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego

O wyniku rekrutacji zainteresowanych poinformujemy mailowo.

Więcej informacji: rekrutacja@pzsnstart.eu

tel. 22 659 30 11

Projekt finansowany ze środków PFRON

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Kwestionariusz osobowy NIEPEŁNOLETNI

Kwestionariusz osobowy PEŁNOLETNI

Wzory umów – do wypełnienia po pozytywnym przejściu rekrutacji

OS – umowa uczestnictwa NIEPEŁNOLETNI

OS – umowa uczestnictwa PEŁNOLETNI

WS – umowa uczestnictwa NIEPEŁNOLETNI

WS – umowa uczestnictwa PEŁNOLETNI