Aktywność START! – Etap 1

W celu przystąpienia  do projektu prosimy przekazać do PZSN Start:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne,

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) i dostarczyć oryginały do siedziby Projektodawcy,

Warunek:  Uczestnik/-czka nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych ze środków PFRON projektów.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
ul. Konwiktorska 9 lok.2
00-216 Warszawa

Z dopiskiem: Aktywność -START! 23/26

O zakwalifikowaniu się do projektu każda z osób zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1_Kwestionariusz osobowy_DZIECKO_Aktywność – START!_2023-2026 PUSTY
zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom