Badania zawodników kadry narodowej w strzelectwie sportowym w COMS Warszawa 25.11.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje udział kadry narodowej w badaniach medycznych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie

ZAWODNICY :

  1. Sławomir OKONIEWSKI                    „Start” Szczecin
  2. Filip RODZIK                                      „Skorpion” Polkowice
  3. Szymon SOWIŃSKI                            „Start” Zielona Góra
  4. Kacper PIERZYŃSKI                          „Start” Gorzów Wlkp.
  5. Waldemar ANDRUSZKIEWICZ         „Start” Szczecin
  6. Emilia TRZEŚNIOWSKA                   „Start” Szczecin
  • Nocleg zawodników 24/25.11.2021 w Instytucie Sportu ul. Trylogii 2/16, Warszawa
  • Po badaniach nastąpi bezpośredni wyjazd na Międzynarodowe Zawody w strzelectwie sportowym w Białymstoku.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia wyjazdu, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
  • Badania zawodników dofinansowane są  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom