FINAŁ PARALEKKOATLETYCZNEGO GRAND PRIX POLSKI OGÓLNOPOLSKI MITYNG INTEGRACYJNY SIERADZ, 17-19.09.2023

CEL:

 • Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa
 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia
 • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych
 • Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PATRONAT:

 • Polski Komitet Paralimpijski

ORGANIZATOR

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
  • Integracyjny Klub Sportowy „Start” Zduńska Wola
  • Osoba kontaktowa – Marcel Jarosławski – 570570948

TERMIN I MIEJSCE

 • 17-19.09.2023, Stadion lekkoatletyczny MOSiR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz

PROGRAM MINUTOWY

 • 17.09.2023 r.

– zakwaterowanie ekip w hotelu do g.18.00

– odprawa techniczna godz. 20.00

 • 18.09.2023 r.

– śniadanie 08.00-10.00,

– rejestracja 9.00-12.00,

– I blok – 10.00-13.00 (dysk siedzący, kula stojąca)

– otwarcie zawodów 14.00

– II blok– 14.15 – 17.00 (100m, 400m, 1500m, maczuga, kula siedząca, dysk stojący, w dal, wzwyż)

– obiad 13.00-15.00,

– kolacja w hotelu – 19.00

 • 19.09.2023 r.

– śniadanie 08.00-10.00,

– III blok 9:30 – 12.00 (200m, 5000m, oszczep)

– zakończenie – 12:30
– obiad 13.00-15.00,

 • Szczegółowy program minutowy zostanie zaprezentowany najpóźniej na odprawie technicznej

ZGŁOSZENIA

 • W  zawodach  uczestniczą  zawodnicy  zgłoszeni przez kluby sportowe, posiadający aktualne badania lekarskie oraz klasę startową lub zgłoszone do klasyfikacji
  • Zgłoszenia (do zakwaterowania i wyżywienia) na adres mailowy: zgloszenia@pzsnstart.eu do dnia 8.09.2023 r. na formularzu zgłoszeniowym.
  • Zgłoszenia do konkurencji odbywają się poprzez system Starter do dnia 15.09.2023 do godziny 18:00.
  • Zawodnicy z grupy Masters mogą również zgłaszają się przez system Starter

OPŁATA STARTOWA

 • 30 zł za  zgłoszenie  do  startu  (dotyczy Mastersów i zawodników pełnosprawnych, niezależnie od liczby konkurencji – płatne na miejscu)
  • Start osób niepełnosprawnych jest bezpłatny


KONKURENCJE

 • 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m (dla mężczyzn), w dal, wzwyż, kula, oszczep, dysk, maczuga
  • Możliwy jest start zawodników pełnosprawnych w wymienionych konkurencjach
  • Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w trzech konkurencjach

NAGRODY

 • Nagrody finansowe (w zależności od możliwości organizatora)
  • Indywidualnie puchary i nagrody finansowe(w zależności od możliwości finansowych organizatora) dla 3 najlepszych wyników wśród kobiet i mężczyzn.

INNE:

 • Organizator zapewnia uczestnikom niepełnosprawnym oraz członkom ich ekip zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 17.09 do obiadu 19.09. Dla pozostałych uczestników jest możliwość wykupienia obiadu w cenie 20 zł (należy zaznaczyć w zgłoszeniu)
 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom