INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 12.13.2018r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 12.13.2018r.
Dotyczy: usługi wynajmu obiektów sportowych (tory pływackie) podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, pływackiej i siatkówki na siedząco”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000468/BF/D z dnia 15.03.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z wynajmem obiektu sportowego w okresie 21.03.2018-31.03.2019 zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania (zmiana terminu rozpoczęcia zajęć oraz zmiana lokalizacji) zapytanie zostaje unieważnione.