Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 01/03/2021

Warszawa, 10.03.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

 

  1. Postępowanie nr 01/03/2021 z dnia 02.03.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  1. RIPOSTA II P.H.U.
  2. Elephant Pro-Sport S.J.
  3. Allstar Polska W. Ciepłowski Przedsiębiorstwo w Spadku
  4. FINIS POLAND Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 RIPOSTA II P.H.U. Wartość brutto 100,00 pkt Poz. nr 1-3 (sekcja szermierki na wózkach Warszawa)

Poz. nr 1-7, 9, 10, 15 (sekcja szermierki na wózkach Katowice)

2 Elephant Pro-Sport S.J. Wartość brutto 100,00 pkt Poz. nr 3-7, 10 (sekcja pływacka Kudowa Zdrój)
3 Allstar Polska W. Ciepłowski Przedsiębiorstwo w Spadku Wartość brutto 0,00 pkt
4 FINIS POLAND Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt Poz. nr 1-4 (sekcja pływacka Wrocław)