Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.05.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – siatkówka na siedząco) w ramach umowy nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP z dnia 23.04.2018r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

  

  1. Postępowanie z dnia 07.05.2018r.
  2. Najkorzystniejszy oferty złożyły firmy:

BODY ZONE Paweł Halicki

F.H. Tytan Janusz Banasiak

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych punktach zapytania za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 BODY ZONE Paweł Halicki Cena brutto 100% (poz. 1-7)
2 F.H. Tytan Janusz Banasiak Cena brutto 100% (poz. 8-12)