Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę gastronomiczną podczas Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce.

 

  1. Postępowanie z dnia 23.05.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy ZAWISZA

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy ZAWISZA Całkowity koszt oferty 100%